Publicēts 27.01.2015
Izsludināta pieteikšanās balvai „Cilvēka izaugsmei”
Piesakiet savu kandidātu balvai „Cilvēka izaugsmei”, lai godinātu un izceltu Latvijas iedzīvotāju un organizāciju ieguldījumu cilvēka izaugsmē! Apbalvojuma mērķis ir sekmēt labās prakses piemērus, kas palīdz mazināt nevienlīdzību un sniedz ieguldījumu cilvēka izaugsmē – mūžizglītības un izglītības, veselības aprūpes un labklājības, bērnu labklājības un sociālās atbildības jomās.
 Lasīt vairāk
Einigung mit Handschlag im Büro Publicēts 26.01.2015
Aicina uz apmācību “Zināšanu eņģeļus”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015. gada februārī un martā aicina piedalīties „Zināšanu eņģeļu” apmācības programmas seminārā par uzņēmējdarbības veicināšanu, kas Latgales un Kurzemes reģionā notiks ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Apmācību programma ietvers lekcijas, labās prakses piemērus, radošās domāšanas metodes, simulāciju spēli, praktisku darbu komandās, komandu darbu prezentācijas un diskusijas.
 Lasīt vairāk
govs Publicēts 26.01.2015
Rēzeknē notiks mācības par bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs februārī aicina apmeklēt piecu dienu mācības par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Mācības notiks projekta Nr. 14-00-L11114-000070 „Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana” ietvaros, no 10. līdz 24. februārim. Sākums 10. februārī plkst. 9.00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes konsultāciju biroja ēkā.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 22.01.2015
Nagļu ciema atjaunotā ūdenssaimniecība pieņemta ekspluatācijā
Pirms paredzētā būvniecības nodošanas termiņa, Nagļu ciemā būvfirma Vītols ir sekmīgi pabeigusi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbus, un jaunie objekti ir pieņemti ekspluatācijā. Lai uzlabotu iedzīvotājiem tik svarīgā pakalpojuma sniegšanu, ir veikta dzeramā ūdens urbuma rekonstrukcija, ūdensvada izbūve un rekonstrukcija, uzlabota kanalizācijas sistēma un uzstādītas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2015
Izsludināta pieteikšanās balvai „Cilvēka izaugsmei”
Piesakiet savu kandidātu balvai „Cilvēka izaugsmei”, lai godinātu un izceltu Latvijas iedzīvotāju un organizāciju ieguldījumu cilvēka izaugsmē! Apbalvojuma mērķis ir sekmēt labās prakses piemērus, kas palīdz mazināt nevienlīdzību un sniedz ieguldījumu cilvēka izaugsmē – mūžizglītības un izglītības, veselības aprūpes un labklājības, bērnu labklājības un sociālās atbildības jomās. Plašāk: www.cilvekaizaugsme.lv
 Lasīt vairāk
video Publicēts 14.01.2015
Video no pasākuma „Dialogs ar iedzīvotājiem”
Eiropas Savienības prioritātes ekonomikā 2015. gadā ir strukturālās reformas, fiskālā disciplīna un investīciju veicināšana, stāsta Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. Lai Eiropas ekonomika pēc krīzes spētu atveseļoties, viens no risinājumiem ir Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera 315 miljardu eiro ekonomikas uzlabošanas plāns.
 Lasīt vairāk
bilde Publicēts 12.01.2015
Īstenos rekonstrukcijas projektus divās Maltas pagasta izglītības iestādēs
Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumus par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē” Nr.KPFI-15.4/60 un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr.KPFI-15.4/59 īstenošanu. Rēzeknes novada Maltas pagastā šī gada janvāra mēnesī tiks uzsākti Maltas vidusskolas piebūves mācību korpusa un pirmsskolas izglītības iestādes vienkāršoti rekonstrukcijas darbi, kuru rezultātā paredzēts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu izglītības iestādēs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2015
Informēs par jaunajā finansēšanas periodā pieejamo ES finansējumu
Eksperti Eiropas Savienības mājā 21.janvārī plkst.16.00 informēs par jaunajā finansēšanas periodā pieejamajiem ES līdzekļiem un to izmantošanas iespējām. Informatīvais seminārs „ES fondi – jaunā plānošanas perioda iespējas Latvijā” notiks Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 1.stāvā.
 Lasīt vairāk
dialogs Publicēts 12.01.2015
Rēzeknes novadā notiks jauniešu diskusija „Kafija ar politiķiem”
Rēzeknes novada jaunieši un pašvaldības lēmumu pieņēmēji tiek aicināti piedalīties strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”. „Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu kādu noteiktu tematu, uzklausītu cits cita viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām. “Kafija ar politiķiem” ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā cits ar citu kā līdzīgs ar līdzīgu. Diskusija notiks 23.janvārī no 13:00 līdz 15:00 Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95A, un tās galvenās tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.01.2015
Erasmus+ seminārs Rēzeknē
2015. gada 8. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra Rēzeknē rīko informatīvu reģionālo semināru par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2015. gada projektu konkursu.
 Lasīt vairāk