Publicēts 02.04.2015
Semināram par projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātē “Pētniecība”
2015. gada 14. aprīlī notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātē “Pētniecība”. Uz semināru laipni aicināti šīs aktivitātes finansējuma saņēmēji - projektu īstenotāju un partneru pārstāvji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2015
Notiks seminārs par pieteikšanos Erasmus hartai augstākajā izglītībā
2015. gada 31. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē semināru augstākās izglītības institūcijām par pieteikšanos Erasmus hartai augstākajā izglītībā (ECHE).
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2015
Seminārs “Erasmus+” pieredze pašvaldību darbā
Šī gada 20. martā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē pieredzes apmaiņas semināru pašvaldībās strādājošajiem speciālistiem (tostarp, jaunatnes lietu speciālistiem) par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Erasmus+: Sports” starptautisko projektu rakstīšanu un īstenošanu. Seminārā informēs arī par jaunumiem Eurodesk un Eiropas jaunatnes portālā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2015
Notiks seminārs par atskaišu sagatavošanu
2015. gada 24. martā norisināsies seminārs Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas 2013. gadā apstiprināto Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerību projektu īstenotājiem par gala atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu „European Shared Treasure” (EST) datu bāzē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.03.2015
Apvārsnis 2020 seminārs Daugavpilī
Aicinām piedalīties seminārā “Apvārsnis 2020: starptautiskās sadarbības iespējas zinātniekiem un uzņēmējiem”, kas norisināsies šī gada 19. martā Daugavpils Universitātē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.03.2015
INTERREG IVC/INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu informatīva diena
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015. gada 18. martā aicina piedalīties starpreģionu sadarbības programmu INTERREG IVC/INTERREG EUROPE * informatīvajā dienā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2015
Bezmaksas apmācību kurss „Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”, Daugavpils
24.03.2015 14:00 - 22.04.2015 14:00, Raiņa iela 18, Daugavpils, Semināri, sanāksmes, tikšanās
SIA "Finanšu projektu aģentūra", Finanšu projektu aģentūras mācību centrs sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) organizē triju dienu apmācību kursu "Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana".
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2015
Seminārs “LIAA piedāvātie pakalpojumi uzņēmējiem. Kā sagatavot un ieviest projektu programmā “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”"
Š.g. 17.martā seminārs "LIAA piedāvātie pakalpojumi uzņēmējiem. Kā sagatavot un ieviest projektu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings""
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.03.2015
Tiek izsludināta projektu konkursa II kārta vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” finansējuma saņemšanai 2015.gadā
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 02.marta sēdes Nr.2 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2015
Rēzeknē notiks seminārs zinātniekiem un uzņēmējiem
Šī gada 10. martā Rēzeknes Augstskolā norisināsies seminārs “Starptautiskās sadarbības iespējas zinātniekiem un uzņēmējiem”.
 Lasīt vairāk