Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā

Publicēts 13.11.2014

Gaigalavā tiek īstenots biedrības “Radītprieks” projekts “Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā”. Projekta mērķis ir iekārtot jauniešiem telpu kultūras namā – iegādāties mēbeles, datortehniku un spēles, lai radītu vidi, kur kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku.
Projekts tika iesniegts un apstiprināts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējā summa ir 3446.16 EUR. Tanī skaitā, atbalsts no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda ir 2957,50 EUR, savukārt līdzfinansējums 488,66 EUR ir no Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvaldes budžeta.

29. augustā notika jauniešu centra „Enjoy” atklāšana. Centru iesvētīja draudzes prāvests Mārtiņš Klušs. Iegādātās spēles spēlēja ne tikai jaunieši, bet arī pārējie ciemiņi, kas priecājās par šāda centra atvēršanu mūsu ciematā.

Jau drīzumā kopīgi ar jauniešiem tiks sastādīts centra darba laiks. Jauniešu koordinatore Liene atgādina, ka šis centrs ir domāts katram mūsu pagasta jaunietim, kurš vēlas kvalitatīvi pavadīt laiku un atpūsties kopā ar draugiem. Turpmāk arī plānots realizēt cita veida projektus, kas ļaus iegādāties papildus inventāru un uzlabot jau esošās jauniešu centra telpas.

Projekts “Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā” ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā ar lēmumu Nr. 01.6-11/14/244, 03.03.2014. Projekta Nr. 13-01-LL23-L413201-000029 .

Valentīna Deksne
biedrības „Radītprieks” valdes priekšsēdētāja

IMG_1453IMG_1455IMG_1462

logologo2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0