Pabeigti rekonstrukcijas darbi Nautrēnos, Dricānos un Kaunatā

Publicēts 19.11.2014
Kaunatas vidusskolas sporta zāle

ERAF programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” realizējamā projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros trijos novada nozīmes attīstības centros Nautrēnos, Dricānos un Kaunatā ir pabeigta vidusskolu ēku rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī iegādātas un uzstādītas projektā paredzētās stacionārās iekārtas un aprīkojums.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanai Nautrēnu vidusskolas dienesta viesnīcas ēkai nosiltināta fasāde, izbūvēts jauns jumts, skolas ēkai veikta fasādes un cokola siltināšana. Dricānos ir nosiltināts ne tikai vidusskolas ēkas korpuss, bet arī veikta katlu mājas rekonstrukcija, tajā skaitā uzstādīti jauni apkures katli un šķeldas konteineris. Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves ēkai ir nosiltināta fasāde, rekonstruēta siltumapgādes sistēma, veikti jumta rekonstrukcijas darbi. Vides pieejamības nodrošināšanai skolās ir ierīkoti lifti un pacēlāji. Projektā paredzētajā termiņā Nautrēnos ir pabeigta arī Skolas ielas rekonstrukcija 0,3 km garumā. Saskaņā ar projektā plānoto, ir uzlabota publisko pakalpojumu pieejamība, vidusskolu ēkās pielāgotas telpas skolēnu mācību-ražošanas uzņēmumu darbībai, kā arī telpas izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunktiem.

Projekta ietvaros paredzētie vidusskolas rekonstrukcijas darbi ceturtajā novada nozīmes attīstības centrā Maltā vēl turpinās, tos plānots pabeigt 2015. gadā.

Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 11 516 046,71, t.sk. ERAF līdzfinansējums EUR 6 308 968 (54,78%), Valsts budžeta dotācija EUR 431 851,79 (3,75%) un pašvaldības finansējuma daļa – EUR 4 775 226,92 (41,47%) no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Alīda Jasmane
projekta vadītāja 

nautreniERAF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0