Īstenos rekonstrukcijas projektus divās Maltas pagasta izglītības iestādēs

Publicēts 12.01.2015

Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumus par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē” Nr.KPFI-15.4/60 un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr.KPFI-15.4/59 īstenošanu. Rēzeknes novada Maltas pagastā šī gada janvāra mēnesī tiks uzsākti Maltas vidusskolas piebūves mācību korpusa un pirmsskolas izglītības iestādes vienkāršoti rekonstrukcijas darbi, kuru rezultātā paredzēts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu izglītības iestādēs. Atklāta konkursa rezultātā tiesības veikt būvdarbus Maltas vidusskolas piebūves mācību korpusa ēkā ieguva Rēzeknes uzņēmums SIA “Latgalija” un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas renovāciju veiks Daugavpils uzņēmums SIA „ Ditton Būve”. Maltas vidusskolas piebūves mācību korpusā paredzēta ārsienu, cokola, jumta siltināšana, ventilācijas un apkures sistēmas renovācija, zibens aizsardzības nodrošināšanas pasākumi. Maltas pirmsskolas izglītības iestādē paredzēta ārsienu, cokola, jumta siltināšana, tehniskās telpas remontdarbi un ventilācijas sistēmas renovācija. Rekonstrukcijai paredzētajos objektos būvuzraudzību veiks sertificēts būvuzraugs Zoja Kazakova un autoruzraudzības līgums slēgts ar SIA “ARCHE”. Pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas tiek veiktas pārrunas starp būvdarbu izpildītāju un pasūtītāju par plānoto darbu norises laika grafiku, kas pēc iespējas maksimāli tiks pielāgots iestāžu nepārtrauktai darbībai. Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē” Nr.KPFI-15.4/60 kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas sastāda 209 296,44 EUR, t.sk., KPFI finansējums 117 624,60 EUR. Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr.KPFI-15.4/59 kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas sastāda 251 033,08 EUR, t.sk., KPFI finansējums 157 146,71 EUR. Būvdarbus paredzēts īstenot līdz 2015. gada 20. aprīlim. Sagatavoja projektu koordinatore Jeļena Dobrecova tālr. 64634368 logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0