INTERREG IVC/INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu informatīva diena

Publicēts 18.03.2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015. gada 18. martā aicina piedalīties starpreģionu sadarbības programmu INTERREG IVC/INTERREG EUROPE * informatīvajā dienā.

Informatīvā diena notiks VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, 409. telpā plkst. 9:00.

Pasākumā aicināti piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, kā arī „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa programmu vadībā iesaistītās institūcijas (vadošās iestādes), atbildīgās iestādes (nozaru ministrijas kā politikas veidotāji), kā arī darbības programmu finansējuma saņēmēji (plānošanas reģioni, pašvaldības, zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas u.c.).

INTERREG IVC/INTERREG EUROPE informatīvās dienas mērķis ir sniegt pārskatu par INTERREG IVC programmas 2007.-2013.gadam sasniegumiem, diskusiju laikā dalīties pieredzē par Latvijas partneru dalību starpreģionu sadarbības projektos, kā arī informēt par sadarbības iespējām INTERREG EUROPE programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – INTERREG EUROPE programma).**

Pasākuma darba kārtība pieejama šeit. Informatīvā diena notiks latviešu un angļu valodā. Tiks nodrošināta tulkošana.

Dalībai reģistrēties līdz 2015.gada 13. martam.

Šobrīd notiek INTERREG EUROPE programmas projekta saskaņošana ar Eiropas Komisiju. Pirmā uzsaukuma projektu iesniegšanas termiņš plānots 2015.gada 3. ceturksnī.

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālrunis: 67026533
E-pasts:
prese@varam.gov.lv

* VARAM ir Eiropas Savienības fondu „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmu INTERREG IVC / INTERREG EUROPE kontaktpunkts.

** Jaunā  INTERREG EUROPE programma veicinās reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu galvenokārt darbības programmā „Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un, ja nepieciešams, arī Eiropas Savienības fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmās. Atbalsts tiks sniegts prioritārajos virzienos: pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas; mazo un vidējo komersantu konkurētspēja; ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana.

Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0