Apmācības jauniešu centru darbiniekiem par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā

Publicēts 10.10.2014

Aicinām jauniešu centra darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā “Neturi sveci zem pūra”. Apmācības notiks no 22.-24.oktobrim viesu namā „Rāznas līcis”, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā.

Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/jcdlatgalepieteikšanās termiņš 8.oktobris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014. gada 10.oktobrim.

Apmācību mērķis: Veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā

Apmācību uzdevumi:

  1. veicināt jauniešu centru pieredzes apmaiņu reģiona ietvaros;
  2. attīstīt jauniešu centru kopējās sadarbības iespējas;
  3. atbalstīt jauniešu centrus mērķu sasniegšanā, veicinot resursu piesaisti;
  4. vienoties par jaunatnes informācijas sistēmas konceptu.

Dalībnieku profils: 22 Jauniešu centru darbinieki un/vai organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni. Aicinām apmācībās piedalīties 1 -2 dalībniekus no viena jauniešu centra/organizācijas.

Apmācības vadīs: Ginta Salmiņa, Vilis Brūveris, Gunta Kelle, Lauma Žubule, Ilze Jēče, Inese Šubēvica un Rudīte Muraševa

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS!Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani –Mudīte Kiseļova Latgales reģionālā koordinatore tālr.: 26467137 mudite.kiselova@gmail.com .

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Vidzemes reģionā), biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Latgales reģionā), nodibinājumu “Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0