Publicēts 16.10.2020
Rēzeknes novadam jaunas robežzīmes
14. oktobrī tika uzstādītas jaunās Rēzeknes novada robežzīmes. Robežzīmju projektu pēc Rēzeknes novada identitātes grāmatas vadlīnijām izstrādāja arhitekts Didzis Jaunzems, zīmes izgatavoja uzņēmums “Metālprojekts”. Šobrīd zīmes uzstādītas uz šosejas A 13 Rušenicā, Vonogovā un uz šosejas A 12 Stolbovkā, Ludzas virzienā
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu
Pamatojoties uz Apvienojamo Rēzeknes novada, Varakļānu novada un Viļānu novada pašvaldību deputātu kopsapulces 2020. gada 14. oktobra lēmumu “Par apvienotā novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu un pieteikuma veidlapas apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 3.§), tiek izsludināts apvienotā Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu, arī komisijas priekšsēdētāja, kandidātu pieteikšanas termiņš no 2020. gada 15. oktobra līdz 2020. gada 16. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2020
Rēzeknes novadā darbojas iedzīvotāju konsultatīvās padomes
Visos Rēzeknes novada pagastos darbojas iedzīvotāju konsultatīvās padomes ar mērķi veicināt viedokļu apmaiņu starp pagastu pārvaldēm un vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir sekmīga pieredze, kā iesaistīt iedzīvotājus dažādu savam pagastam aktuālu jautājumu pārrunāšanā un risināšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Skolotāju dienā
Skolotājs ne tikai palīdz atrast ceļu uz jaunām zināšanām, bet arī saprast daudzas dzīves patiesības, būt piederīgam savam novadam, valstij! Paldies par jūsu nesavtīgo darbu, neizsīkstošo enerģiju un ticību nākotnei!
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Skolotāju dienas pasākumi Rēzeknes novadā notiks darba kolektīvos
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valsti, šogad nenotiks tradicionālais Rēzeknes novada Skolotāju dienas pasākums. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra aicina pasākumus atzīmēt savās iestādēs un savos kolektīvos
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2020
Pabeigts Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu projekts
2020. gada 14. jūlijā tika pabeigts un 16. septembrī nodots ekspluatācijā arī sestais projektā ietvertais autoceļš - Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 1,25 km 1. kārta Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2020
Atkārtotā izsolē pārdod Rēzeknes novada nekustamo īpašumu „Mākoņkalna pamatskola”
Atkārtotā elektroniskā izsolē tiek pārdots Rēzeknes novada nekustamais īpašums „Mākoņkalna pamatskola”, kas atrodas Mākoņkalna pagastā, ar kadastra Nr.7872 008 0257.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2020
Notikusi Nagļu skolas izsole
Rēzeknes novada dome savā ārkārtas sēdē 24. septembrī apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma "Nagļu skola" Nagļu pagastā izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību "Krāces", kas iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 18 200,00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2020
Pabeigti Annas ielas pārbūves darbi Mākoņkalna pagasta Lipuškos
Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Lipuškos ir pabeigti Annas ielas pārbūves darbi. Ielas pārbūvi veica SIA “Vaivars”, pārbūves darbu būvuzraudzību veica SIA "ACM Projekts".
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.09.2020
Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības nodaļa aicina darbā juristu
Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679) izsludina atklāto konkursu uz vakanto jurista amatu. Amata pretendentam ir jābūt augstākajai (otrā līmeņa) izglītībai juridisko zinātņu specialitātē. Amata pretendentam nepieciešama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 3 (trīs) gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas.
 Lasīt vairāk