Pabeigts Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu projekts

Publicēts 30.09.2020

Pabeigti grants autoceļu pārbūves darbi projekta Nr. 18-01-A00702-000006 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” ietvaros.  Rēzeknes novada pašvaldība jau šī gada pavasarī Lauku atbalsta dienestam (LAD) iesniedza maksājuma pieprasījumu par pieciem no projektā iekļautajiem sešiem ceļiem:

• autoceļš Nr.7619 A-13 – Laizāni – Groveriški – Pauliņi 1,451 km Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzības darbus veica SIA “BaltLine Globe”;

• autoceļš Nr.5204 Pūdnīki – Veideres 2,050 km Rēzeknes novada Feimaņu pagastā , ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”;

• autoceļš Nr.9206 A/c V579 – Rosica un Torņa ielas 0,913 km Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”;

• autoceļa Nr.7805 Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči 0,599 km 1. kārta Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā, ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”;

• autoceļa Nr.8015 Žierkļi – Loci 1,16 km 1. kārta Rēzeknes novada Pušas pagastā, ko pārbūvēja SIA “VAIVARS” (2019. gada pirmajos mēnešos, laužot sākotnēji noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “E Būvvadība”) un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”.

2020. gada 14. jūlijā tika pabeigts un 16. septembrī nodots ekspluatācijā arī sestais projektā ietvertais autoceļš – Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 1,25 km 1. kārta Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Šī autoceļa nodošana kopā ar minētajiem autoceļiem nenotika, jo būvnieks SIA “RIVIERA L”, pārbūves darbus nepaveica būvdarbu līguma norādītajā termiņā un būvuzraugs Jurijs Gruduls (SIA “BaltLine Globe” pārstāvis) pārkāpa Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 118. punktu, kas aizkavēja objekta nodošanu ekspluatācijā. Šo iemeslu dēļ pašvaldība piemēros līguma soda sankcijas.

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta sestās daļas kopējās faktiskās pārbūves izmaksas ir 202 864,86 EUR, Lauku atbalsta dienesta lēmumā noteiktās attiecināmās izmaksas ir 181 297,93 EUR un publiskais finansējums – 163 168,14 EUR.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0