Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības nodaļa aicina darbā juristu

Publicēts 21.09.2020

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ Nr.90009112679) izsludina atklāto konkursu uz vakanto jurista amatu. Amata pretendentam ir jābūt augstākajai (otrā līmeņa) izglītībai juridisko zinātņu specialitātē, nepieciešama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 3 (trīs) gadi, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas. Pretendentam nepieciešama pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību. Pretendentam nepieciešama prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties, komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums EUR 912, amata apraksts un pieteikuma anketa atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības apraksts (CV), motivācijas vēstule, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketa ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu” līdz 2020. gada 28. septembrim plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāiesniedz personīgi pašvaldības administrācijas sekretārei, iepriekš sazinoties pa tel: 64622238, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607200; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Otrā kārtā – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude. Uz trešo kārtu – darba interviju – tiek uzaicināti divi pretendenti, kuri otrajā kārtā sasnieguši augstāko punktu skaitu.

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa
Amata apraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0