Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, rezerves zemes fonda zemes vienība 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, rezerves zemes fonda zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 2,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk