Publicēts 12.04.2018
Latgales tūrisma piedāvājums tika popularizēts Baltkrievijas tūristiem izstādē Minskā
No 4. līdz 7. aprīlim Baltkrievijas pilsētā Minskā notika starptautiskā tūrisma izstāde “Otdix 2018”, kur Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu popularizēja Latgales Tūrisma asociācijas “Ezerzeme” pārstāvji. Latvijas nacionālajā stendā ar saukli “Magnetic Latvia” (“Magnētiskā Latvija”) un Latvijas simtgades logo ceļot uz Latgali aicināja Rēzeknes novada TIC pārstāve Ligita Harčevska un Dagdas novada TIC pārstāve Oksana Rutka.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2018
Stāstu vakars pie Lubāna ezera par dabas apstākļu izmaiņām Lubāna attīstības gaitā
Ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka” pie Lubāna ezera 24. martā plkst 16.00 notiks stāstu vakars par tēmu Dabas apstākļu izmaiņas Lubāna attīstības gaitā. Stāstu vakars būs piepildīts ar stāstiem par Lubāna ezera apkārtnes izmaiņām kopš akmens laikmeta līdz mūsdienām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2018
Šķirosim atkritumus Rēzeknes novadā!
Trīs pēdējo gadu laikā Rēzeknes novada pašvaldība 24 pagastos ir izveidojusi sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai, metālam un stiklam)
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.02.2018
Zvejniekstāstu vakars pie Lubāna ezera
Ūdens tūrisma attīstības centra „Bāka” telpās 10. martā plkst. 16:00 tiek organizēts zvejniekstāstu vakars, kurā runāsim un klausīsimies par lielo Lubāna ezeru, par zivīm un to zvejošanu. Par lielākajiem lomiem, zvejas metodēm un rīkiem stāstīs zvejnieki Jānis Bērziņš no Ošupes un Māris Valainis no Lubānas. Stāstnieki izklāstīs zvejniecības vēsturi Lubānas ezerā, aplūkosim senākus zvejas rīkus, uzzināsim, kā agrāk zvejnieki dzīvoja un attīstīja savu meistarību zivju ķeršanā
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.01.2018
Latgales reģionā Mitrāju dienai veltīti pasākumi notiks visu februāri
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija februārī aicina uz vairākiem pasākumiem, kas veltīti Pasaules mitrāju dienai un šogad tās tēma ir "Mitrāji ilgtspējīgai pilsētvidei"
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2018
Lubāna mitrāja informācijas centrs meklē vēsturiskus Lubāna ezera iedambēšanas attēlus
Lubāna mitrāja informācijas centrs uzsācis darbu pie foto izstādes "Lubāns - toreiz un tagad" tapšanas un aicina šajā darbā iesaistīties arī vietējos ļaudis. Esam apzinājuši visus arhīvos pieejamos materiālus, bet vēlamies uzrunāt arī vietējos iedzīvotājus, kuriem varētu būt saglabājušies attēli no Lubāna ezera iedambēšanas darbiem!
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.12.2017
Tiek uzsākts projekts „Lubāns Latvijai toreiz un tagad”
Biedrība „Pie Kraujas” no Madonas novada kopīgi ar projekta partneriem – biedrībām „Aborieši” no Lubānas novada un „Lubāna vilnis” no Rēzeknes novada ir uzsākusi Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Lubāns Latvijai toreiz un tagad”. Projekta mērķis ir Lubāna ezera kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšana un izcelšana, organizējot un veidojot pasākumus, kas balstās uz sabiedrības informēšanas, izglītošanas un sporta aktivitātēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2017
Noslēdzies ALAAS konkurss ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’
7. decembrī noslēdzās SIA ALAAS konkurss ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’. Konkursa dalībnieki – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no visa ALAAS darbības reģiona, veidoja eglīšu rotājumus, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus. Konkursa pamatmērķis - ar radošu pieeju veicināt bērnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas, kas ļauj mazināt radīto atkritumu daudzumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2017
Aicinām uz dzīvi bez atkritumiem
Zero-waste jeb dzīve bez atkritumiem, vai tas ir iespējams šodien? Kā mūsu patēriņš ir ietekmējis vides resursus? Šie un citi jautājumi, kuri rodas mums, dzirdot vārdu salikumu „dzīve bez atkritumiem”, tiks risināti „Zero-waste” seminārā Rēzeknē šī gada 12. decembrī plkst. 13:00 Rēzeknes novada domes mazajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A..
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Rāznas Nacionālā parka attīstībai jāveicina turpmāka dabas un cilvēku mijiedarbība un sadarbība starp institūcijām
Rāznas Nacionālā parka (turpmāk – RNP) attīstība kā dabas vērtību saglabāšanas teritorija, tūrisma galamērķis un pievilcīga vide vietējiem iedzīvotājiem iespējama tikai turpmākā dabas un cilvēku mijiedarbībā, kā arī dažādu institūciju un jomu sadarbībā. Pie šāda secinājuma ceturtdien, 23. novembrī nonāca RNP veltītās konferences “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi” dalībnieki. Konferencē, ko rīkoja Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde), tikās vietējo pašvaldību pārstāvji, dabas un tūrisma eksperti, pētnieki un plānotāji.
 Lasīt vairāk