Publicēts 16.05.2019
Stādīsim kokus draudzīgi
Latvijas Republikas Civillikuma 975. pantā noteikts, ka koks, kas aug pie pašas robežas, pieder tam, kura daļā stumbrs iznācis no zemes. Ja jūsu koka saknes stiepjas kaimiņa īpašumā, viņam nav tiesību tās nocirst, taču, ja saknes rada viņa zemes vienībai zaudējumus (bojā celiņus, būvju pamatus, zālienu, puķu dobes u.tml.), kaimiņš ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2019
Maltas pagasta pārvaldei – jurģi
3. maijā oficiāli ar valsts karoga pacelšanu mastā tika atklāta un iesvētīta Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības un Maltas pagasta ēka Maltā, Brīvības ielā 6. Šī ēka būvēta 1957. gadā kā kompartijas ēka, vēlāk nodota skolas vajadzībām, sporta nodarbībām, no 1991. gada – Maltas mūzikas skolas mājvieta. Šodiena atnesusi jaunu statusu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2019
Sveiciens Mātes dienā
Sveicam visas māmiņas Mātes dienā!
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2019
Rēzeknes novadā sekmīgi darbojas klientu apkalpošanas centri
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, jau divus gadus četros pagastu centros - Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā darbojas Rēzeknes novada Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri. Divu gada laikā sniegti 1821 pakalpojumi
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2019
Lai izvērtētu VARAM reformu, Rēzeknes novada pašvaldība ierosina veidot darba grupu
Pēc Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvas izveidota kopēja darba grupa ar Rēzeknes pilsētas domi un Viļānu novada domi, lai izvērtētu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”. Darba grupai jāizvērtē, vai jaunas administratīvās teritorijas izveide nodrošinās reformas mērķu sasniegšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2019
Rēzeknes novadā notika pasākumi Otrā pasaules kara upuru piemiņai
8. maijā Rēzeknes novada Ančupānu memoriālā notika atceres pasākums par godu nacisma sagrāvei un Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Godinot kritušo piemiņu, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis un Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs nolika ziedus pieminekļa „Māte ābele” pakājē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2019
Gaigalavā aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku
Gaigalavas pagastā aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2019
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Lieldienās
Priecīgas Lieldienas!
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2019
Silmalā aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz noteiktu laiku
Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 3. maijam. Pieteikuma vēstule, motivācijas vēstule ar redzējumu par Silmalas pagasta jaunatnes darbības attīstību, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu - Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” (Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630) vai uz e-pastu info@silmala.lv, tālrunis uzziņām: 646 44830.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2019
Par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptēšanu
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” ir saņemts VAS “Latvijas Valsts ceļi” iesniegums akceptēt projekta “Rēzeknes pilsētas Dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējums” 1. apvedceļa pārbūves variantu ar modifikācijām, kuram nav konstatēta izslēdzošā vides ietekme un kura pieņemšanu, balstoties uz projekta materiāliem, apstiprinājusi LVC Tehniskā komisija.
 Lasīt vairāk