Publicēts 20.11.2019
Rēzeknes novada Valsts svētku pasākums notika Bērzgalē
Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – šogad tika pasniegts 40 Rēzeknes novada iedzīvotājiem sešās nominācijās. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas “Gadskārtu monētu” saņēma skolotāji, ārsti, pašvaldību darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2019
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca apsveikums Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienā
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2019
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltītais Rēzeknes novada svinīgais svētku pasākums notiks Bērzgalē
Rēzeknes novada Valsts svētkiem veltītais svinīgais pasākums notiks 15. novembrī Bērzgales pagasta kultūras namā. Tajā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu sava novada un valsts labā tiks godināti 40 Rēzeknes novada iedzīvotāji, pasniedzot Atzinības rakstus - Rēzeknes novada augstāko apbalvojumu - nominācijās Sabiedriskā aktivitāte; Izglītība, zinātne un sports; Ekonomika un tautsaimniecība; Kultūra; Veselības aprūpe un sociālais darbs
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2019
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15. novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums
Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Par transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem no 2019. gada 4. novembra
Pagasta pārvalžu atbildīgās amatpersonas ir apsekojušas pašvaldības autoceļus un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, pieņēmušas lēmumu par maksimālās masas ierobežojumiem uz vairākiem pašvaldības autoceļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2019
Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu par patvaļīgi uzceltas ēkas piespiedu nojaukšanu
Rēzeknes novada domes 2019.gada 30.oktobra ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par patvaļīgi uzceltas ēkas piespiedu nojaukšanu Rēzeknes novadā, pie Gaiduļu ezera. Piespiedu nojaukšanu veiks Rēzeknes novada pašvaldība, un nojaukšanas procesā radušos izdevumus segs īpašnieks – persona, kas veica patvaļīgu būvniecību. Šis ir pirmais šāda veida precedents Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2019
Projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” noslēguma posms
2019. gada 4. septembrī Rēzeknes novada pašvaldība pieņēma būvdarbu pabeigšanu autoceļam Nr.8814 Hatki – Pustinka un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 (3,831 km) Rēzeknes novada Silmalas pagastā, kas tika pārbūvēts projekta Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2019
Grants ceļu pārbūves Rēzeknes novadā
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu kopš 2018. gada 3. aprīļa ir uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.09.2019
Uzņēmējiem nozīmīgu ceļu būvdarbi Rēzeknes novadā pabeigti
Kopš 2017. gada septembra norit Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partneris un projekta laikā īstenoja novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus, veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi šiem ceļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Maltas pagasta pārvalde izsludina vakanci uz Maltas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja(s) amatu
Maltas pagasta pārvalde izsludina vakanci uz Maltas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja(s) amatu. Pieteikšanās līdz 2019. gada 10. oktobrim.
 Lasīt vairāk