Grants ceļu pārbūves Rēzeknes novadā

Publicēts 13.09.2019
Lendžu pagasta ceļš pēc pārbūves

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu kopš 2018. gada 3. aprīļa ir uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros līdz 2020. gada 1. augustam tiks veikta piecu Rēzeknes novada pašvaldības grants autoceļu pārbūve. Uz šodienu ir jau pabeigti triju no pieciem pašvaldības grants ceļiem pārbūves darbi. Audriņu pagastā labā kvalitātē veikta autoceļa Nr.4209 “Mazā Puderovo – Audriņi” un Nr.4210 “Krīvmaize – Mežāri” 1,2 km posma pārbūve, kur darbu veicējs bija vietējā būvfirma SIA “Vaivars”. Arī Gaigalavas pagastā autoceļa Nr.5408 “Cīmota – Puisāni” 2,5 km pārbūves būvdarbu sekmīgi veica būvfirma SIA “Vaivars”, kā AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs. Savukārt Lendžu pagastā autoceļa Nr.6612 “Ciskova – Cirmas stacija” 1,9 km pārbūves darbus veiksmīgi īstenoja cita vietējā būvfirma – SIA “Ceļi un tilti”.

Šovasar tika uzsākti arī atlikušo divu projekta ceļu būvdarbi Nagļu un Vērēmu pagastā. Nagļu pagastā jūlija mēnesī autoceļa Nr.7405 “Ļodāni – Aizpūre” 2,3 km posma pārbūves darbus uzsāka SIA “Vaivars”, kurš tika izvēlēts atkārtotā būvdarbu iepirkumā sakarā ar to, ka sākotnējais būvdarbu līgums ar būvfirmu SIA “E Būvvadība” tika lauzts objektīvu iemeslu dēļ. Nagļu pagasta ceļa būvdarbus plānots pabeigt jau šoruden. Toties Vērēmu pagastā autoceļa Nr.9602 “Sondori – Loborži “1,5 km posma pārbūvi AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs SIA “Vaivars” varēja uzsākt tikai pēc SIA “TET” elektronisko sakaru kabeļu līnijas posma pārbūves būvdarbiem, kuru izpildi veica SIA “ELRUN”. Līdz ar to Vērēmu pagasta ceļa pārbūve uzsākta šovasar augustā un darbu pabeigšana plānota līdz 2020. gada 1. jūlijam.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 28.08.2019. lēmumu Nr.01.3-11/19/400-e, precizētās projekta attiecināmās izmaksas ir 1 188 314,92 EUR, no kurām piešķirtais publiskais ELFLA finansējums ir 90% jeb 1 069 483,42 EUR.

Lūdzam novada iedzīvotājus izturēties ar saprati pret neizbēgamajiem satiksmes ierobežojumiem ceļu pārbūves darbu laikā!

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne,
64607185
brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

logo_zemkopiba

  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Audriņu ceļš pirms pārbūvesAudriņu pagasta ceļš pēc pārbūvesGaigalavas pagasta ceļš pirms pārbūvesGaigalavas pagasta ceļš pēc pārbūves

Lendžu pagasta ceļš pirms pārbūvesLendžu-pagasta-ceļš-pēc-pārbūves

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0