Projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” noslēguma posms

Publicēts 16.10.2019

2019. gada 4. septembrī Rēzeknes novada pašvaldība pieņēma būvdarbu pabeigšanu autoceļam Nr.8814 Hatki – Pustinka  un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 (3,831 km) Rēzeknes novada Silmalas pagastā, kas tika pārbūvēts projekta Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” ietvaros. Šobrīd notiek dokumentu kārtošana, lai šo pašvaldības ceļu varētu nodot ekspluatācijā un par to sniegt atskaiti Lauku atbalsta dienestam (LAD).

Autoceļš Nr.8814 Hatki – Pustinka  un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1  ir viens no trim projekta Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” ceļiem, kura pārbūve sākotnēji netika pabeigta noteiktajā LAD termiņā, jo objekts kā pabeigts no pašvaldības puses 2019. gada 1. augustā netika pieņemts. Pašvaldība lūdza LAD projekta daļas termiņa pagarinājumu un plāno šī gada oktobra mēnesī LAD iesniegt visu ar projektu saistīto dokumentāciju. Atgādināšu, ka minētā autoceļa pārbūvi veica AS “Ceļi un tilti” un objekta būvuzraudzību SIA “KEM”. Saskaņā ar būvnieka līgumu būvobjekta garantijas termiņš ir sešdesmit mēneši jeb pieci gadi no būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

Projekta Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” īstenošana tika uzsākta 2018. gada pavasarī ar mērķi uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, tā ietvaros tika veikta trīs Rēzeknes novada pašvaldības ceļu pārbūve: autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals 1. kārta 1,800 km Rēzeknes novada Čornajas pagastā, autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā un autoceļa Nr.8814 Hatki – Pustinka  un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1   3,831 km Rēzeknes novada Silmalas pagastā.

Projekta trešās daļas (autoceļa Nr.8814 Hatki – Pustinka  un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1) faktiskās attiecināmās izmaksas ir 558 046,03 EUR, publiskais finansējums – 502 241,43 EUR.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

  LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm  

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0