Atklāts nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” projektu konkurss

Publicēts 08.03.2016
Foto no interneta resursiem
Atklāts nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai novada teritorijā.

22.februārī notika nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) organizēts seminārs par projektu konkursa izsludināšanu. Projekta mērķi ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes novada teritorijā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, uzņēmējdarbības attīstību un bezdarba samazināšanos. Novadniekiem tā ir iespēja piesaistīt līdzekļus savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un biznesa ideju īstenošanai, kā arī jau esošas saimnieciskās darbības attīstīšanai.

Semināru apmeklēja vairāk kā 50 dalībnieki no visa novada, iegūstot svarīgāko informāciju projektu izstrādei. Projektu konkursa kopējais budžets ir 22 000 EUR, tomēr maksimālais iespējamais atbalsts vienam projektam ir 3000 EUR . Svarīgi atzīmēt, ka pretendentiem ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no projekta kopējās summas.

Attiecināmās izmaksas ir:

  • inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot autotransportu), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums;
  • inventāra, iekārtu piegāde un uzstādīšanas izmaksas;
  • specifiskas datorprogrammatūras iegāde;
  • biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai;
  • mārketinga materiālu sagatavošana;
  • būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem;
  • PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Mēneša laikā, līdz 23.martam, ir jāizstrādā savs projektu un personīgi jāiesniedz nodibinājumam LEARN, Atbrīvošanas alejā 95C. Iesniegtie projekti tiks izvērtēti septiņu komisijas locekļu sastāvā, analizējot uzņēmējdarbības perspektīvu attīstīties ilgtermiņā, kā arī paša pretendenta kompetenci un citus kritērijus.

Nepieciešamības gadījumā pēc konsultācijas var vērsties pie nodibinājuma vecākās konsultantes Ilzes Kiščenko, zvanot uz T.:26516242, rakstot elektroniski- learn@rezeknesnovads.lv, kā arī ierodoties personīgi- Atbrīvošanas alejā 95C uz pieņemšanas laiku katru darba dienu no plkst. 9:00-16:00.

NOLIKUMS_2016
Projekta pieteikuma sagatavošana
Projekta pieteikum veidlapa
De minimis veidlapa
Atskaite par saimniecisko darbību
Atskaite par finanšu izlietojumu
Naudas plūsma
Avansa pieprasījums


_______________________

Ar cieņu,
Ilze Kiščenko
Nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” vecākā konsultante
mob. +371 26516242
learn@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0