Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā zemes lietu speciālistu

Publicēts 29.01.2020

Pretendentiem ir jābūt vismaz vidējai izglītībai; zināšanām par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties, no viņiem tiek gaidīta augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas datora un darbam nepieciešamo programmu un internetresursu lietošanas prasmes, amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas. Pamatdarba vieta ir Maltas, Pušas pagasta pārvalde; Atalgojums EUR 530; 1 likme. Plānotais amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas laiks –ne vēlāk kā 15.03.2020.

Pretendentu dokumentu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 7.februāris plkst.16.30. Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Kontaktinformācija 64607188; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu – darba interviju un praktisko iemaņu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Amata_apraksts

Pieteikuma anketa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0