Paziņojums par 19 zemes vienību Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

Publicēts 28.11.2019

Tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem apzīmējumiem 7888 001 0052, 7888 005 0298, 7888 010 0085, 7888 010 0260,7888 007 0355, 7888 007 0249, 7888 007 0419, 7888 007 0420, 7888 007 0434, 7888 007 0314, 7888 007 0313, 7888 007 0308, 7888 007 0252, 7888 007 0332, 7888 007 0350, 7888 007 0250, 7888 007 0331, 7888 007 0079 un 7888 007 0213 Silmalas pagastā nomas tiesības.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv, www.silmala.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde” (Saules ielā 4, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā),  pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” telpās.  Izsoles  norises datums, izsoles laiks – skat. Izsoles noteikumu 1 .pielikumu.

Izsoles noteikumi

Paziņojumi par atsevišķu zemes vienību nomas tiesību izsoli:

 1. Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0052 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 2. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 005 0298 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 3. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0079 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 4. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0213 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 5. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0249 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 6. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0250 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 7. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0252 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 8. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0308 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 9. Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0313 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 10. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0314 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 11. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0331 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 12. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0332 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 13. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0350 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 14. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0355 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 15. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0419 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 16. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0420 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 17. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0434 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 18. Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0085 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 19. Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0260 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā

Izsoles rezultāti

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0