Iedzīvotājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 2021. gada 1. janvāra nemainās!

Publicēts 15.01.2021

SIA ALAAS apkalpošanas zonā – Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novadā – maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir, 13,00 EUR/m3 (bez PVN), kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m3.

Savukārt jaunais tarifs tiks piemērots tiem klientiem, kuri paši ar savu transportu vedīs nešķirotos sadzīves atkritumus uz sadzīves atkritumu poligonu ,,Križevņiki’’. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ikgadējām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, ko apstiprina Saeima. Tas nosaka to, ka no 2021. gada 1. janvāra DRN likme ir 65,00 EUR/t (bez PVN). Salīdzinoši 2020. gadā tas bija 50,00 EUR/t (bez PVN). Poligona atkritumu apglabāšanas tarifs no 2021. gada 1. janvāra ir 78,89 EUR/t ar pievienotās vērtības nodokli. 2020. gadā bija 69,85 EUR/t ar PVN.

Tik neliela šī tarifa izmaiņa, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir iespējama pateicoties iedzīvotāju aktīvai atkritumu šķirošanai un tam, ka SIA ALAAS veiksmīgi strādā pie atkritumu šķirošanas popularizēšanas visā darbības reģionā. 2020. gadā veiksmīgi ir darbojušies divi atkritumu šķirošanas laukumi un vairāk nekā 300 atkritumu šķirošanas vietas visā darbības reģionā. Lielu ieguldījumu tarifa samazināšanā dod poligona ,,Križevņiki’’ šķirošanas līnijas darbība. Kad iedzīvotāju nešķirotie sadzīves atkritumi tiek atvesti uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek atšķiroti tie atkritumi, kuri der otrreizējai pārstrādei. Līdz ar to poligonā tiek apglabāti mazāk nekā puse no visiem uz poligonu atvestajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem!

SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saglabāt dabas sniegtos resursus, gan saudzēt vidi, gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

 

SIA ALAAS

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0