Publicēts 06.11.2020
Lūznavas muižas kompleksā turpinās infrastruktūras labiekārtošana
Lai Rāznas nacionālajā parkā esošā Lūznavas muižas kompleksa vide kļūtu vēl pievilcīgāka un ērtāk izmantojama, šonedēļ projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” (nr. 19-01-AL15-A019.2201-000009) aktivitāšu īstenošana Lūznavas muižas pagalma teritorijā turpinājās ar četru velo statīvu uzstādīšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2020
Noslēdzies vēl viens pašvaldības grants ceļu projekts
2020. gada 30. oktobrī ekspluatācijā nodots pēdējais no Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. 18-01-A00702-000113 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” autoceļiem Uļjanova – Vorkaļi, līdz ar to var teikt, ka visas minētā projekta aktivitātes nu ir īstenotas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2020
Bērzgales baznīcai atjaunota torņu fasāde
Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2020
Lendžu pagastā labiekārtots administratīvās ēkas piebraucamais laukums
Projekta ietvaros SIA ”Vaivars” veica administratīvās ēkas piebraucamā laukuma bruģēšanu, izbūvēja uzbrauktuvi vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, veica vides labiekārtošanas darbus, lai veidotu sakoptu un pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.10.2020
Kaunatā realizēts projekts “Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā. Projekta ietvaros tika veikta rekonstrukcija Kaunatas pagasta Ģimenes ārstu prakses vietā. Tika nobetonēts lievenis, izbūvēts panduss, uzstādītas margas, ierīkots grīdas segums no neslīdoša materiāla, pielāgotas tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nomainīti durvju bloki piekļūšanai ģimenes ārstiem cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar bērnu ratiņiem. Tika labiekārtota teritorija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.10.2020
Sporto visi!
Čornajas pagasta jauniešu centrs “HORIZONTS” realizēja “Rāznas nacionālā parka biedrības” finansēto inventāra projektu “Sporto visi!”. Projekta ietvaros tika iegādāti astoņi badmintona komplekti ar tīklu un līnijām, kā arī 16 nūjošanas nūjas. Projekta mērķis ir popularizēt aktīvu brīvā laika pavadīšanu visām vecuma grupām ar distancēšanās iespējām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.10.2020
Griškānu pagastā tiek realizēti jauniešu inventāra iegādes un “Rāznas nacionālā parka biedrības” projekti
Lai veicinātu jauniešu iesaisti lietderīgā laika pavadīšanā un sporta aktivitātēs, uzlabojot fizisko sagatavotību un veselību, Griškānu pagastā tika realizēti divi projekti Inline hokeja ekipējuma iegādei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2020
“PuMPuRS” aktivitātes Kaunatas vidusskolā
Skola ieņem nozīmīgu lomu skolēnu dzīvē, bet arī apkārtējā vide ietekmē motivāciju, attieksmi, noskaņojumu. Tāpēc ļoti nozīmīgas ir projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, saīsinājumā “PuMPuRS” aktivitātes. Tās gan sniedz iespēju papildus saņemt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem, gan atbalsta dažādas jauniešu NVO aktivitātes, lai sniegtu papildus motivāciju skolas gaitās. Biedrība “Ezerrieksts2012” bija iesniegusi projektu "Zini.Proti.Dari!" , kas tika atbalstīts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Īstenots projekts “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā”
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” realizēja projektu “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā” (Nr.19-01-AL15A019.2203000005) Projekta ietvaros Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes telpās tika uzstādīta silto smilšu iekārta ar aprīkojumu un sagatavoti 5 (pieci) speciālisti nodarbību vadīšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2020
Pabeigts Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu projekts
2020. gada 14. jūlijā tika pabeigts un 16. septembrī nodots ekspluatācijā arī sestais projektā ietvertais autoceļš - Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 1,25 km 1. kārta Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
 Lasīt vairāk