Publicēts 03.12.2018
Noslēdzies projekts „Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai “Lūznava””
Lūznavas pagastā 2018. gada nogalē ir noslēdzies projekts, kura ideja "Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai „Lūznava”” (Nr.2017/AL15/4/AO19.22.02/20) tika iesniegta ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” programmā un veiksmīgi realizēta. Tautas tērpu izgatavošanas projekts tika atbalstīts 4500 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2018
Īstenots projekts „Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nama saglabāšana”
Puderevas vecticībnieku draudze ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. Nr.17-01-AL15-A019.2201-000017 ir veikusi Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama atjaunošanas darbus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2018
Īstenots ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”
Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai!” (Nr.17-01-AL15-A1019.2202-000045).
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Īstenots projekts „Dejotprieks Gaigalavā!”
Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Dejotprieks Gaigalavā!” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000056). Projekta mērķis ir veicināt kultūras pasākumu vizuālās kvalitātes paaugstināšanos un sekmēt iedzīvotāju personīgo iesaisti kultūras pasākuma norisē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2018
Rēzeknes novads īstenoja LEADER projektu Silmalā
Rēzeknes novada pašvaldība īstenoja ELFLA projektu “Lai skaisti skan Silmalas Kultūras nams ” (līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000055). Projekta mērķis bija Silmalas pagasta kultūras dzīves attīstīšana un popularizēšana pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskās iniciatīvas un iespējas pagasta un novada mēroga kultūras pasākumu organizēšanai un vadīšanai, iegādājoties profesionālo apskaņošanas aparatūras komplektu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2018
Dricānu pagastā izveidota Video istaba
Projekta mērķis bija iegādāties kvalitatīvu un atbilstošu video aprīkojumu, lai veicinātu tehniskās jaunrades pilnveidi Rēzeknes un Viļānu novadā. Videoaprīkojums nodrošinās kvalitatīvu apmācību un tehnikas aprūpi profesionāla pedagoga uzraudzībā jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2018
Inline hokeja laukums Makašānos
2017. gada rudenī Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā radās iecere paplašināt sporta aktivitāšu klāstu gan novada skolēniem un jauniešiem, gan ikvienam iedzīvotājam, iegādājoties brīvā laika skrituļslidas, inline hokeja skrituļslidas, kā arī Inline hokeja spēlētāju un vārtsarga aprīkojumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2018
Vērēmu pagastā īstenots projekts “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”
Oktobrī pabeigta projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” īstenošana. Projekts tika finansēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2018
Noslēdzies apmācību projekts par dabai draudzīgu resursu izmantošanu
Projekta ietvaros katram interesentam bija iespēja paplašināt savas zināšanas par modi un apģērbu ilgtspējīgas vides un dabai draudzīgas resursu izmantošanas kontekstā, uzzināt un iemācīties savā ikdienā ievērot “zaļā dzīvesveida” principu “Reduce. Reuse. Recycle”, kura būtība ir samazināt atkritumu daudzumu, pēc iespējas pārstrādāt un izmantot atkārtoti lietas, kuras mums vairs nav vajadzīgas vai ir zaudējušas savu funkcionalitāti, kā arī apgūt praktiskas iemaņas apģērba, aksesuāru, u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem dizaineres, zīmola “VelgaCode” autores Velgas Krukovskas vadībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2018
Radošā darbnīca “Gaiss” Maltā
27.oktobrī Maltas vidusskolā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika radošo darbnīcu cikla “Četras stihijas: gaiss, ūdens, zeme, uguns” trešā darbnīca “Gaiss”, kuru organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Nodarbībās piedalījās 75 skolēni.
 Lasīt vairāk