Īstenots projekts „Dejotprieks Gaigalavā!”

Publicēts 26.11.2018

Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Dejotprieks Gaigalavā!” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000056).

Projekta mērķis ir veicināt kultūras pasākumu vizuālās kvalitātes paaugstināšanos un sekmēt iedzīvotāju personīgo iesaisti kultūras pasākuma norisē.

No projekta finansējuma tika iegādāts jauns Dienvidlatgalei raksturīgs tautas tērpu komplekts 18 deju kolektīva dalībniekiem, kas sastāv no tautas tērpu komplekta zēniem (9 gab.) – krekls, veste, bikses, zeķes, kakla lakatiņš; tautas tērpu komplekta meitenēm (9 gab.) – krekls, veste, bruņči, sakta, pusgarās zeķes un tautas tērpu apavu komplekts, kas sastāv no deviņiem zēnu un deviņiem meiteņu kurpju pāriem un 18 pastalu pāriem.

2018./2019. mācību gadā deju kolektīvā dejo 18 skolēni. Kultūras pasākuma kvalitāte ir atkarīga ne tikai no labi sagatavota priekšnesuma, t.i. tehniski labi izpildītas dejas, bet arī no priekšnesuma sniedzēju vizuālā izskata, t.i. tērpa kādā priekšnesums tiek pasniegts. Jaunie tērpi priecēs skatītājus un motivēs skolēnus apgūt latviešu tautas dejas, tradīcijas un tautas tērpa valkāšanas kultūru, tādējādi piedaloties vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā.

Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskolā darbojas divi deju kolektīvi – gan 1.-4. klašu, gan 5.-9. klašu deju kolektīvs, kas liecina par to, ka mīlestība pret kultūru un dejotprieks bērnos tiek veidots visā viņa skološanās periodā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3983,89 EUR. No tām 3585,50 EUR – ELFLA publiskais finansējums un 398,39 EUR- Gaigalavas pagasta pārvaldes finansējums.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta koordinatore Ineta Kruste

logotipi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0