Publicēts 28.12.2020
Apkopoti Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, ir lielākoties pozitīvs - 72,4 % no aptaujātajiem snieguši atzinīgu vērtējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2020
IN MEMORIAM. Ausma Bicāne (24.03.1958.-23.12.2020.)
Ziemassvētku priekšvakarā mūžībā aizgājusi Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāja, Verēmu pamatskolas skolotāja Ausma Bicāne (1958.-2020.)
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta, izmantojot sejas aizsargmasku
Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, Rēzeknes novada pašvaldība aicina pēc iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus attālināti, ierobežojot ēkas apmeklēšanu klātienē. Ja tomēr nepieciešams apmeklēt pašvaldību, atgādinām par piesardzības pasākumiem - nepieciešamību lietot sejas masku, apstrādāt rokas ar dezinfekcijas līdzekli un ievērot distancēšanos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2020
Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes norisi 2020. gada 23. decembrī
Saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M. Švarca rīkojumu Rēzeknes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2020. gada 23. decembra sēdes norisē tiks izmantota videokonference (sēde notiks attālināti).
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2020
Par Teritoriālās pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdes norisi 2020. gada 23. decembrī
Saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M. Švarca rīkojumu Rēzeknes novada domes Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2020. gada 23. decembra ārkārtas sēdes norisē tiks izmantota videokonference (sēde notiks attālināti).
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2020
Par Rēzeknes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes norisi 2020. gada 23. decembrī
Saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M. Švarca rīkojumu Rēzeknes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2020. gada 23. decembra sēdes norisē tiks izmantota videokonference (sēde notiks attālināti).
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2020
Par ārkārtas Rēzeknes novada domes sēdes norisi 2020. gada 23. decembrī
Saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu ārkārtas Rēzeknes novada domes sēde 2020. gada 23. decembrī notiks attālināti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2020
Informācija par gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslām
Ņemot vērā, ka Rēzeknes novada teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem tiek nodrošināta dabasgāzes pārvade ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkliAkciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” aicina iepazīties ar informāciju par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2020
Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēde notiks attālināti
Saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M. Švarca 15.12.2020. rīkojumu Nr.3.6/367, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.9.apakšpunktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 30.1 punktu, tiek noteikts, ka Rēzeknes novada domes Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra ārkārtas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (sēde notiek attālināti).
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2020
Rēzeknes novada domes sēde 17.12.2020. notiks attālināti
Saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja M. Švarca 14.12.2020. rīkojumu Nr.3.6/366, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.9. apakšpunktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 59.1 punktu tiek noteikts, ka kārtējā Rēzeknes novada domes sēde 2020. gada 17. decembrī notiks attālināti.
 Lasīt vairāk