Publicēts 03.03.2020
Aicina uz Dimanta un Zelta kāzu svinībām Lūznavas muižā
Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina Zelta un Dimanta kāzu jubilārus līdz 30. aprīlim pieteikt savu dalību pasākumā, ierodoties personīgi Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļā. Sanāksim kopā 14. maijā plkst.13.00 Lūznavas muižā un radīsim svētkus dvēselei!
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.02.2020
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu
Dokumentus pretendenti uz Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu var iesniegt līdz 2020. gada 20. marta plkst.12.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2020
IN MEMORIAM Marija Andina (16.04.1955. – 23.02.2020.)
Atvadīšanās no Marijas Andinas Pilcenes Sv. Antona Romas katoļu baznīcā 2020. gada 27. februārī plkst. 11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.02.2020
Rēzeknes novada pašvaldība konkursa kārtībā aicina darbā lietvedi
Rēzeknes novada pašvaldības( reģ Nr.90009112679) Juridiskā un lietvedības nodaļa aicina darbā lietvedi (ārējais konkurss)
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2020
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa un Noteikumi Nr.33
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2020
Paziņojums par pašvaldības SIA Maltas DzKSU ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumā” (VRN 42403000932, Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630, kab. Nr. 10), vai sūtot uz e-pastu:maltasdzksu@maltasdzksu.lv līdz 2020. gada 18. februārim plkst. 18.30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2020
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā nodokļu administratoru
Rēzeknes novada pašvaldības( reģ Nr.90009112679) Zemes pārvaldības dienests iekšējā konkursa kārtībā aicina darbā nodokļu administratoru
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2020
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā zemes lietu speciālistu
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā zemes lietu speciālistu. Pretendentiem ir jābūt vismaz vidējai izglītībai; zināšanām par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde 23.01.2020. izdeva izpildrīkojumu Nr.4, ar kuru Rihardam Šuļgam uzlikta piespiedu nauda 400 euro apmērā, jo termiņā nav izpildīts 02.05.2018. būvvaldes lēmums (prot.Nr.31, 6.§).
 Lasīt vairāk