Zivju nārsta laikā Rāznas ezerā pastiprināta kontrole un arī videonovērošana

Publicēts 07.04.2020

Lai pastiprinātu zivju resursu kontroli laikā, kad notiek līdaku un citu zivju pavasara nārsts, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori strādā pastiprinātā režīmā, bet Rāznas ezerā efektīvākai kontrolei tiek izmantotas arī jaunās videonovērošanas kameras.

Kameras iegādātas pagājušā gada nogalē, lai dotu Pārvaldes vides inspektoriem iespēju arvien kvalitatīvāk veikt zivju resursu uzraudzību un aizsardzību pasākumus, kā arī kontrolēt makšķerēšanas noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas kontroli īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpēs.

Ar Zivju fonda atbalstu projektā “Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība Latgalē Rāznas Nacionālajā parkā Rāznas ezerā un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Kurzemē” Dabas aizsardzības pārvalde izveidoja videonovērošanas sistēmu Rāznas ezerā, iegādājoties un uzstādot divas grozāmās IP kameras ar videoarhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu. Viena termokamera ar videoieraksta funkcijām iegādāta arī darbam Kurzemē.

“Video novērošanas sistēma atvieglos Pārvaldes inspektoru darbu, ļaujot jebkurā laikā un atrodoties jebkurā vietā, būt informētam par Rāznas ezerā notiekošajām darbībām, pieslēdzoties kamerai tiešsaistē no datora vai mobilā telefona,” stāsta Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize.

Video novērošanas sistēma ir ar augstas izšķirtspējas attēla palielinājuma funkciju tiešsaistē, ar tās palīdzību iespējams 24 stundas dienā fiksēt nelikumīgas darbības ezerā, veikt video ierakstu, savlaicīgi veikt kontroli. Lūznavas pagasta Zosnā un Mākoņkalna pagasta Dvarčos uzstādītās kameras dod iespēju pārlūkot visu ezeru. Ja līdz šim kameras strādāja testēšanas režīmā, tad, sākoties zivju nārsta periodam, tas būs darba režīms. Lai informētu sabiedrību par to, ka tiek veikta video novērošana, Rāznas ezera apkārtnē tiek izvietotas informatīvās zīmes.

Kameras iegūtos datus ikdienā uzraudzīs Dabas aizsardzības pārvalde saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Informācija par personas datu apstrādi pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnes www.daba.gov.lv sadaļas “Par mums” apakšsadaļā “Personas datu apstrāde” vai zvanot uz tālr. +37167509545, rakstot uz e-pastu: datu.aizsardziba@daba.gov.lv

Projekts “Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība Latgalē Rāznas Nacionālajā parkā Rāznas ezerā un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Kurzemē” īstenots, piesaistot 2019. gada trešās kārtas Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas 14 558,10 EUR. Zivju fonda finansētā daļa – 8957,60 EUR, līdzfinansējumu nodrošināja Dabas aizsardzības pārvalde (5100.50 EUR) un biedrība “Rāznas zvejnieks” (500 EUR), kas aktīvi sadarbojas ar iestādi malu zvejniecības apkarošanā Rāznā.

Plašāka informācija: Regīna Indriķe
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības centra vadītāja
Mob. tālr.+ 371 29139677
regina.indrike@daba.gov.lv

logo-zivju_fondsIMG-20200407-WA0001

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0