Zināmi Latgales NVO projektu programmas rezultāti

Publicēts 11.02.2015

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu izvērtēšana.  60 Latgales biedrības kopā iesniedza 67 projektus, savām aktivitātēm prasot 140 923,83 eiro, kas ir 6,4 reizes vairāk nekā pieejamais finansējums.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā tika iesniegti 44 projekti, no tiem apstiprināti deviņi:

Biedrība

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa EUR

Pašvaldība

1. Viduslatgales pārnovadu fonds Kopā esot.. – Mēs varam!

2024

Preiļu nov.

2. Riebiņu novada attības biedrība Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas aktualizācija un rīcības plīna 2015.- 2020. gadam izstrāde.

1200

Riebiņu nov.

3. Daugavpils Boxing club Lokomotiv Pro” Dienvidlatgales vecāku forums

2265

Daugavpils

4. Latgales Studentu centrs Latgales jauniešu drošumspēja un pilsoniskums.

2117

Daugavpils nov.

5. Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” “Nesēdi Tumsā!”

1200

Aglonas nov.

6. Ģimenes atbalsta centrs “Puķuzirnis” Ģimenes dienas pasākumu organizēšana Preiļos, Rie’biņos un Aglonā.

1871

Preiļu nov.

7. Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” Atbildība.

2416

Rēzekne

8. Līvāna novada pensionāri Līvānu novada sporta svētki.

757

Līvānu nov.

9. Biedrība “ATTĪSTĪBAI” “Mācāmies un darām kopā”.

1150

Krāslavas nov.

No 23 iesniegtiem projektiem starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, finansējumu savām idejām saņem sekojošas NVO:

Biedrība

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa EUR

Pašvaldība

10. Latgales Multimediju darbnīca “Jaunietis. Rīcība. Dialogs”

1102

Rēzeknes nov.

11. Tautas muzikantu biedrība Kultūras saknes

1541

Viļānu nov.

12. Žīguru vecmāmiņu klubs “Omītes” Zolovkini posidelki

1060

Viļakas nov.

13. Atbalsta centrs ŠODIENA RĪTDIENAI Dažādu paaudžu tautību integrācija

2221

Līvānu nov.

14. Preiļu Sieviešu klubs Iepazīsti kaimiņu

1076

Preiļu nov.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.5.1-8-34) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
DNVOAC koordinators/ Programmas vadītājs
Oskars Zuģickis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0