Zināmi 2020.gada Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas rezultāti

Publicēts 16.03.2020

Atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvērtējusi reliģisko savienību (baznīcu) iesniegtos priekšlikumus sakrālā mantojuma objektu iekļaušanai Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, ņēmusi vērā Sakrālā mantojuma padomes lēmumus un 2020. gada 11. martā apstiprinājusi Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu 2020. gadam.

Programmas ietvaros piešķirts finansējums 23 objektiem 500`000 EUR apmērā luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām. 2020. gada programmas ietvaros līdzekļi lielākoties piešķirti ēku saglabāšanai pašiem nepieciešamākajiem darbiem – jumtu sakārtošanai, atjaunošanas projektēšanai un avārijas situāciju novēršanai.

Šogad programmā saņemts rekordliels pieteikumu skaits – kopumā pieteikti darbi 108 projektos par 4,43 miljoniem eiro. 2017. gadā tika pieņemts Sakrālā mantojuma finansēšanas likums ar kuru izveidota Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma. Tās pirmajā īstenošanas gadā piešķīra 1 miljonu eiro 28 baznīcu restaurācijai vai glābšanas dokumentācijas izstrādei.

2020. gadā Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas finansējumu saņems arī  četri Rēzeknes novada dievnami:

Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu nama restaurācijas projekta izstrādei 3 000,00

Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nama logu restaurācijai 3 000,00

Pušas katoļu baznīcas logu restaurācijai 6 000,00

Sarkaņu zvanu torņa-kapličas restaurācijai 20 000,00

2017. gadā tika pieņemts Sakrālā mantojuma finansēšanas likums ar kuru izveidota Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma ar mērķi nodrošināt valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas dievnamu, un reliģisko rituālu priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Ar finansējuma saņēmējiem par līguma slēgšanu pārvaldes speciālisti sazināsies individuāli.

Informācija:

Agnese Rupenheite, (67228505, agnese.rupenheite@mantojums.lv),
Ināra Bula (67228505, mailto: inara.bula@mantojums.lv)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0