Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Gaigalavā

Publicēts 15.04.2014

„Naudu bieru zōbokūs”  – tāds skanīgs nosaukums bija izvēlēts Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu salidojumam, kas 11. aprīlī notika Gaigalavas kultūras namā. Salidojumā piedalījās ap 325 mazie folkloristi no Rēzeknes novada un pilsētas, Ludzas, Viļakas, Ciblas un Viļānu novada.
Pasākuma mērķis bija Ziemeļlatgales novada lokālās dziedāšanas, stāstīšanas, muzicēšanas un dejošanas tradīciju apgūšana un pārmantošana saistībā ar tēmu „Nauda latviešu folklorā”. Katrs kolektīvs rādīja 7 minūšu garu programmu, iztirzājot tēmu par naudu. Bērni un jaunieši dziedāja un spēlēja kopdziesmas, gāja rotaļās, stāstīja atgadījumus iz dzīves, anekdotes par naudu  un dejoja arī kopdančus.
Rēzeknes novadu šajā salidojumā pārstāvēja Dricānu vidusskolas folkloras ansamblis „Driceiši”, Gaigalavas pamatskolas bērnu folkloras kopa „Purineņš”, Kaunatas vidusskolas ”Rāznaviņa”,  Liepu pamatskolas ”Liepiņa”,  Nautrēnu vidusskolas „Rogovka”,  Rikavas pamatskolas „Mozō Rykova”, Kalnezeru katoļu pamatskolas „Kalnezeriņi”, kā arī Jaunstrūžānu pamatskolas folkloras ansamblis.

Rasma Igaune
Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore
Foto: Guntars Skudra

Ziemeļlatgales folkloras kopu salidojums DSC_0010DSC_0012DSC_0032

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0