Ziemassvētku brīnums Kaunatas pagastu apvienībā

Publicēts 15.12.2020

Kad zemi pārklāj pūkains sniedziņš, kad sarma, rītos smaidīdama, rotājas koku zaros, kad miers pārņem ne tikai zemi, bet arī cilvēkus, tuvojas Ziemassvētki. Ziemassvētki ir ziemas saulgrieži, klusuma, gaidīšanas, mīlestības un piedošanas laiks. Ar spirgtu mandarīnu smaržu, mirdzošo sniegu,  starojošām bērnu acīm atnāk Ziemassvētki. Šajā laikā ikviens  cer piedzīvot brīnumus, taču patiesībā tos radām mēs paši, jo gada vistumšākajā laikā mūsu sirdīs mirdz labestības liesmiņa. Lai radītu Ziemassvētku brīnumu, nav vajadzīga burvju nūjiņa. Šajā laikā ikvienam ir jāprot  atvērt sirdi, pasmaidīt, pateikt labu vārdu, padarīt labu darbu. Lūk, tas ir brīnums – dot citam labestību, sirsnību, piedošanu. Tas ir laiks, kad līdz ar sveču ziediem plaukst mūsu dvēselēs gaišs svētlaimības prieks… prieks – radīt svētkus.

Pirms gada 2019. gada decembrī kopīgs svētku prieks tika uzburts Griškānu kultūras namā ar labdarības pasākumu „No sirds uz sirdi”, kur saziedotie līdzekļi tika novirzīti bērniem, kuriem  retās slimības liedz ierasto iemaņu pašsaprotamu attīstību. Šogad svētki tika iesvinēti savādāk – 11. decembrī Rēzeknes novada pagastu apvienībās, tai skaitā arī Kaunatas pagastu apvienībā svētku prieks tika radīts, kopīgi darot vienu lielu, skaistu darbu  „Svētku egļu  iedegšana” Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna, Stoļerovas, Griškānu pagastos vienā noteiktā dienā, kur pagastu laukumos visā krāšņumā rūķu burvestībās, mūzikas skaņās iemirdzējās dižās, cēlās svētku egles. Šīs apvienības svētku iniciators bija Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns. Tikai kopīgi darot  labos darbus, mūsu apvienības darba rūķi  – kultūras, tautas namu vadītāji, viņu palīgu komandas spēj uzburt ziemas  pasaku  savos pagastos izdaiļojot gan pagastu teritorijas,  uzstādītās lapenes,  gan iestāžu namu logus, gan brīvdabas estrādes. Šie darbi, kas tika darīti, tie nāca no sirds, lai iepriecinātu, radītu svētku sajūtas ikvienam  pagasta  iedzīvotājam, ikvienai  noskumušai  sirsniņai, jo tas ir brīnumu laiks un brīnums tika uzburts.

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam savā ceļā. Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos!

Ir pienācis laiks mainīties, palikt nedaudz iecietīgākiem, dāsnākiem, mīlošākiem un biežāk piedot. Ja Jūs vēlaties, lai šī pasaule mainās uz labāko un notiek patiesi brīnumi, sāciet ar sevi, mainieties paši, ticiet – izmaiņas nenāksies ilgi gaidīt. Lasot šo sirsnīgo rakstu un noskatoties nelielu iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” izveidoto video ierakstu, sirdīs notiek nesaprotamas pārmaiņas, ir iedegusies  neliela liesmiņa, kuru mēs  vēlējāmies jums nodot.

No sirds uz sirdi novēlot priecīgus, baltus Ziemassvētkus un veselīgu 2021. gadu,  pūkains sniega sveiciens lai nonāk līdz katram!

Teksta autori: Vija Jeršova un Jānis Aleksāns
Video: Igors Isupovs
Foto: Tamāra Kablanova, Rolands Kalvis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0