Ziemassvētki Rogovkā

Publicēts 27.12.2019

Kaut arī bez sniega baltuma, tomēr ar patiesu prieku, kopā būšanu un gaišām domām ir izskanējis Ziemassvētku pasākums Rogovkā.

Senču gudrības un padomus ar dziesmām un stāstiem koncerta apmeklētājiem dāvāja Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Anna Garanča). Nākamgad ansamblis svinēs 35 gadu jubileju, un pa šiem gadiem viņi ir uzkrājuši lielu dziesmu un gudrību vācelīti. Ir tiešām liels prieks, ka viņi dalās šajās gudrībās arī ar mums, nevis tur sveci zem pūra.

VPK “Vasalinki” (vadītāja Ingūna Ludborža)  priecēja skatītājus ar raitu dejas soli un jaunajiem tautu tērpiem, kuri tika iegādāti ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2019. gada 26. jūlijā apstiprinātā projekta Nr.19-01-AL15-A019.2202-000051 “Dejosim ar prieku” atbalstu. Arī JDK “Troks voi” skatītājus sajūsmināja ar jestriem dančiem.

Rogovkas amatierteātris (vadītāja Maruta Miščenko) lika aizdomāties par to, cik ļoti svarīga ir labestīga un nesavtīga sirds, lai arī bieži vien tā tiek izmantota savtīgos nolūkos. Tomēr nedrīkst padoties un ir jādara labi un patiesi darbi.

Jauniešu centra aktīvisti skatītājus ieveda pasaku un eņģeļu valstībā, dejojot eņģeļu deju, kas, pilnīgā tumsā esot, likās īpaši fantastiski, jo eņģeļu spārni bija rotāti ar gaismiņām.           Savu skanīgo balsi dāvāja Linda Krišāne, izpildot Katrīnas Binderes dziesmu “Tev līdzās”.  Par pasākuma dziesmoto daļu parūpējās arī jauniešu rokgrupa (vadītājs Ingars Gusāns) un brāļi Ralfs un Matīss Bilinski, dziedot un spēlējot Ziemassvētku dziesmas. Ar jestru un jautru Ziemassvētku deju visus priecēja deju grupa “TWIXS”.

Jauniešu Radošā Apvienība piedāvāja skatītājiem videostāstu par Sēdošo cilvēku. Stāsta pamatdoma: iesēdēties un palikt par dīvāna kritiķi, kurš neko nedara, neko negrib un tikai kritizē citus, ir ļoti viegli. Bet vajag izrauties, vajag celties, iet un darīt, jo tad arī pasaule tev apkārt paliks skaistāka un labāka. Tikai piecelties ir jāgrib pašam, otrs tavā vietā to nevar izdarīt. Šo stāstu un Ziemassvētku koncertu jaunieši kopā ar rokgrupu noslēdza ar dziesmu “Vai tu mani dzirdi?”, kura bija kā aicinājums visiem atvērt acis, ausis un sirdis un darīt labus darbus, atbalstīt ar labiem vārdiem un smaidiem tos, kas dara, jo arī tā var iesaistīties un darīt pasauli gaišāku.

Ziemassvētku pasākums izvērtās gaišs, ar gaisā virmojošu pozitīvismu un dvēseliskumu. Paldies visiem, kas piedalījās koncerta tapšanā un tiem, kas ieradās uz koncertu un dāvāja māksliniekiem atgriezenisko saiti ar smaidiem un aplausiem!

Tikai kopā mēs varam izdarīt vairāk!

Priekpilnu, radošu un darbīgu Jauno Gadu!

Nautrēnu sporta halles – KN vadītāja
Inga Vigule
Foto: Elēna Marija Daukste – Saleniece

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0