Vērtīgo grāmatu iepirkums sasniedzis Rēzeknes reģiona novadu bibliotēkas

Publicēts 18.12.2020

Šonedēļ Rēzeknes un Viļānu novada publiskajās  bibliotēkās nonāca projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros saņemtās grāmatas. Bibliotēku krājumi tika papildināti ar daudzveidīgu, kvalitatīvu Latvijas izdevēju produkciju.

Grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas tika atvestas   11. novembrī uz Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku (Reģiona Galvenā bibliotēka) un  sadalītas bibliotēkām.

Trīsdesmit piecas novadu publiskās bibliotēkas saņēma 1463 eksemplārus jauno grāmatu  par kopējo summu 13468,39 EUR. Vidēji katras bibliotēkas krājums tika papildināts ar 40 eksemplāriem jaunieguvumu 385 EUR vērtībā.

Pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādātā plāna, lai atbalstītu gan krīzes skarto grāmatniecības nozari, gan kvalitatīvi papildinātu Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar jaunākiem, pēdējo gadu augstvērtīgiem izdevumiem, šī gada jūnijā valdība piešķīra finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai.

Bibliotēku darbiniekiem tika dota iespēja iesaistīties grāmatu izvēlē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB), grāmatu izdevēju, literatūras un nozaru ekspertu sagatavotā un piedāvātā Reģionu galvenajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo bibliotēkai, potenciālo iepērkamo grāmatu sarakstu, kurā tika iekļauti 362 grāmatu nosaukumi 157151 eksemplārā no 33 izdevniecībām. Katrai reģiona galvenajai bibliotēkai tika piešķirta konkrēta naudas summa grāmatu izvēlei no piedāvātā grāmatu saraksta atkarībā no bibliotēku skaita reģionā.

Vairāk informācijas par projektu Latvijas Bibliotēku portālā https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/

 

Sagatavoja: bibliotēku informācijas speciāliste Valentīna Viša
Veronikas Lazarevas foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0