Vērēmu pagasta pašdarbnieku tērpos – 20. gadsimta sākuma noskaņas

Publicēts 04.03.2019

Īstenojot projektu „Promenāde” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000030), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4. kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, Vērēmu pagasta tautas nama vajadzībām ir tapusi 20.gadsimta sākuma pilsētnieku stila tērpu kolekcija.

Kolekcijas autore ir modes dizainere Velga Krukovska. Kolekcija ietver 10 sieviešu un 8 vīriešu tērpu ansambļus, kas ir papildināti ar laikmetam atbilstošām galvassegām.

Projekta ietvaros tika iegādāts arī inventārs pašdarbības kolektīvu vajadzībām un tautas nama organizēto pasākumu materiāli-tehniskās bāzes papildināšanai – saliekamie krēsli, galdi, galdauti, pakaramie un statīvi tērpu uzglabāšanai, spogulis, bezvadu skaļrunis un vingrošanas paklāji mēģinājumu procesa un pašdarbības aktivitāšu nodrošināšanai.

Projekta “Promenāde” mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos Rēzeknes novada Vērēmu pagasta pašdarbības kolektīvu un interešu grupu organizētajās kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs, rosinot pašdarbības kolektīvu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.

Projekta kopējās izmaksas ir 6805,84 EUR. No tām attiecināmās izmaksas, kurām tiek plānots LEADER finansējums 90% apmērā ir 6125,25 EUR. Projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 680,58 EUR nodrošina Vērēmu pagasta pārvalde.

Projekta realizācijas termiņš ir no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 26. februārim.

Projektu īsteno biedrība “Lobs lobam”

Krasaini_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0