Valodu detektīvi Maltas vidusskolā

Publicēts 13.04.2016
Foto: Vjačeslavs Aleksejevs

Aprīlī noslēdzas ES programmas „Nordplus Horizontal” finansētais projekts „Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs” („Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries”), ko 2013. -2016. gadā realizēja Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Projekta laikā 21 projekta dalībnieks – skolu pedagogi un universitāšu lektori no septiņām valstīm (Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas)- piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī gatavoja un aprobēja mācību materiālus, izmantojot plurālistisko pieeju valodām un kultūrām, t.i. vienlaicīgu vairāku valodu vai kultūru izmantošanu mācību procesā.

Multikulturāla sabiedrība ir Eiropas Savienības realitāte. Tas nozīmē, ka mācību process nedrīkst aprobežoties ar bilingvālas pieejas izmantošanu stundās. Valodu zināšanas, it īpaši interese tās apgūt, paver jaunam cilvēkam daudz lielākas iespējas ne tikai Latvijas, bet arī kaimiņvalstu, piemēram, Lietuvas, Igaunijas vai Skandināvijas valstu darba tirgū. Lai skolēniem būtu interesanti, lai viņi būtu atvērti visam jaunajam, izglītības procesā tiek izmantotas dažādas pieejas, pēdējos gados īpašu nozīmi piešķirot plurālistiskai pieejai valodām un kultūrām. Maltas vidusskolas direktora vietniece mācību jomā un kulturoloģijas skolotāja Sandra Štekele stāsta, ka šobrīd mācīties valodas ir norma un ka skolā tiek meklēti aizvien jauni risinājumi, kā šo procesu skolēniem padarīt vieglāku.

“Šodien jūsu klase ir saņēmusi mistisku vēstuli, tāpēc jums visiem būs jākļūst par valodu detektīviem un jāatrod sūtītājs, taču vispirms jāsaprot, kas vēstulē ir rakstīts,” tā stundas sākumā 8.klases skolēnus informē Rēzeknes novada Maltas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Babre un izdala darba lapas ar šādu tekstu “Jeg hedder Thomas. Jeg er elleve år gammel. Jeg bor i København. I min fritid spiller jeg fodbold, og jeg spiller også klaver”. Savukārt angļu valodas skolotāja Inna Mironova kopā ar 6.klasi pēta, kā iespējams iejusties norvēģu pasaku pasaulē, izmantojot visas piecas maņas. Skolēni mācās iepazīt citu kultūru pasaku tēlus, kā arī popularizē savus mīļākos pasaku tēlus no bērnības.

Lai iegūtu vairāk informācijas par plurālistisko pieeju valodām un kultūrām, Maltas vidusskolas skolotājas gatavoja un aprobēja mācību materiālus savās skolās, kā arī piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos un semināros Reikjavikā, Viļņā un Rīgā. Semināru dalībnieku vidū īpašu interesi izraisīja sagatavotās darba lapas visām klašu grupām, kā arī skolēnu izveidotās valodu biogrāfijas jeb viņu pašu ģimenē lietotās valodas.

Projekta laikā tika pētīts Latvijas pedagogu viedoklis par vienlaicīgu vairāku valodu vai kultūru izmantošanu mācību procesā. Kā atklāj pētījums, pedagogi pozitīvi vērtē jaunas pieejas ieviešanu valodu apguvē, tomēr reti kurš no viņiem šobrīd būtu gatavs to izmantot savā darbā. Lielākā daļa pedagogu pārvalda vairākas valodas, t.sk. latgaliešu, tāpēc šīs zināšanas varētu palīdzēt viņiem labāk saprast citas kultūras un nodot savu pieredzi skolēniem, ja šāda pieeja tiktu integrēta arī, piemēram, ģeogrāfijā, matemātikā, vēsturē vai citos priekšmetos. Skolotāji ar vairāk nekā 20 gadu darba stāžu piekristu izmantot dažādas valodas savās mācību stundās, tādā veidā veicinot skolēnu interesi par citām kultūrām, valstīm un to sniegtajām iespējām. Skolotāji ar mazāk nekā 10 gadu darba stāžu pārsvarā nav gatavi izmantot šo pieeju savā darbā. Pedagogi, kuri māca savu priekšmetu sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā, uzskata, ka vairāku valodu izmantošana mācību stundās var veicināt sabiedrības iecietību pret citā valodā runājošiem cilvēkiem. Tomēr skolotāji, kuri strādā tikai pamatskolas vai vidusskolas posmā, nepiekrīt šim apgalvojumam, skaidrojot to ar laika trūkumu un nepieciešamību gatavot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem.

Sīkāka informācija par projekta rezultātiem pagaidām ir atrodama sociālajā tīklā “Facebook”, ievadot projekta nosaukumu DELANOBA. Pēc noslēguma konferences, kas notiks aprīlī, Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, projekta dalībnieki vienosies, kādā veidā sagatavotos mācību materiālus padarīt pieejamus visu ES valstu pedagogiem un arī vecākiem, kuri grib, lai viņu bērni augtu atvērti multikulturālā sabiedrībā un būtu pilnvērtīgi tās locekļi.

Projekta DELANOBA („Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries”) koordinatore Inta Rimšāne

Foto: Vjačeslavs Aleksejevs, Maltas vidusskolas Datortīklu administrators

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0