Uzsākti Maltas vidusskolu rekonstrukcijas darbi

Publicēts 23.09.2014

Projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība“ ietvaros paredzēti vidusskolu rekonstrukcijas darbi četros novada nozīmes attīstības centros- Nautrēnos, Dricānos, Kaunatā un Maltā ar mērķi uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Noslēgto līgumu ietvaros Nautrēnu , Dricānu un Kaunatas objektos rekonstrukcijas darbi norit jau kopš gada sākuma un tos plānots pabeigt līdz 1. novembrim. Iepirkuma ”Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija” norises gaitā Iepirkumu uzraudzības birojā tika iesniegtas sešas sūdzības no pretendentiem, tādēļ tika iekavēta būvdarbu līguma slēgšana un Maltas objektu rekonstrukcijas darbu uzsākšana. Saskaņā ar 2014. gada 16. jūlijā saņemto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu,  Rēzeknes novada pašvaldība 2014. gada 22. jūlijā ir  noslēgusi līgumu ar SIA „RBS SKALS Būvsabiedrība” par Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas darbiem.

Noslēgtā rekonstrukcijas darbu līguma summa Maltas objektiem ir 6 233 075,75 EUR. Saskaņā ar konkursa nolikumā un būvdarbu līgumā noteikto, būvdarbu izpildes termiņš ir 16 mēneši no līguma slēgšanas. Vienlaicīgi, 22.07.2014. ir noslēgts arī līgums ar SIA „BaltLine Globe” par būvuzraudzības pakalpojumiem.

Projekta ietvaros Maltā ir paredzēta Maltas 1. vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija, Maltas 2. vidusskolas piebūves korpusa vienkāršotā rekonstrukcija, Maltas 1. un 2. vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcija. Maltas 1. vidusskolas korpusā tiks pielāgotas telpas mūzikas skolas vajadzībām, kā arī vides pieejamībai tiks ierīkots pacēlājs. Maltas 2. vidusskolas piebūves korpusā tiks veikti kopmītņu telpu remontdarbi. Kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas ietvaros paredzēta abu skolu savienojošā gaiteņa un četru stāvu korpusa izbūve, kurā būs ēdināšanas bloks, aktu zāle, pedagogu telpas, bibliotēka, lasītava, zāle sporta nodarbībām un citas telpas skolēnu nodarbībām. Projekta ietvaros plānoti arī stadiona labiekārtošanas darbi – gumijoto skrejceļu ierīkošana un stadiona ieejas labiekārtošana. Saskaņā ar noslēgto līgumu uzsākti rekonstrukcijas darbi visos Maltas objektos. Abos skolu korpusos intensīvi tiek veikti demontāžas darbi, uzsākti kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbi un stadiona skrejceļa rekonstrukcija.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos starp Rēzeknes novada pašvaldību un Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” īstenošanu, kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 11 516 046,71 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 6 308 968  EUR (54,78%), Valsts budžeta dotācija 431 851 EUR (3,75%) un pašvaldības finansējuma daļa –  4 775 226,88  EUR (41,47%) no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Alīda Jasmane
projekta vadītāja

IMG_6431ERAF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0