Uzsākta Rēzeknes novada vidusskolu infrastruktūras attīstības projekta realizācija

Publicēts 22.01.2014
Foto no interneta resursiem

2013. gada 18.decembrī starp Rēzeknes novada pašvaldību un Valsts reģionālo attīstības aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, kas paredz Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” realizāciju. Projekta ietvaros līdz 2015. gada 30.jūnijam plānots veikt rekonstrukcijas darbus Kaunatas, Dricānu, Nautrēnu un Maltas pagasta vidusskolās. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 11 516 046,71, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 6 308 968,08 (54,78% no kopējām attiecināmajām izmaksām), Valsts budžeta dotācija ir EUR 431 851,75 (3,75% no kopējām attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības finansējuma daļa – EUR 4 775 226,88, kas sastāda 41,47% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Skolu infrastruktūras projekta ietvaros novada nozīmes attīstības centros: Maltā, Kaunatā, Dricānos un Nautrēnos paredzēts izveidot četrus izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunktus, kā arī pielāgot telpas skolēnu mācību ražošanas uzņēmumu izveidei.

Saskaņā ar veikto publisko iepirkumu rezultātiem ir noslēgti būvniecības pakalpojumu līgumi, tajā skaitā ar SIA „Asko AS” par Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukciju un Kaunatas vidusskolas internāta ēkas korpusa vienkāršoto rekonstrukciju, ar PS „Latgales būve” par Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas ēkas rekonstrukcijas un Skolas ielas rekonstrukcijas (0,3km) darbiem un ar SIA „Celtniecības ražotne Nr.5” par Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcijas darbiem. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai Dricānu un Kaunatas pagasta objektos ir noslēgts līgums ar SIA „BaltLine Globe”, savukārt par būvuzraudzību Nautrēnu pagasta objektos ir noslēgts līgums ar PS „INPRO”. Uz projekta ietvaros plānotajiem Maltas vidusskolu un kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbiem šobrīd notiek iepirkuma procedūra.

Projekts tiek īstenots ERAF programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.

Projekta vadītāja Alīda Jasmane

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0