Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

Publicēts 17.09.2014

Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā tuvojas noslēgumam jūnijā uzsāktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% – 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% – 34 521,57 EUR.

Projekta ietvaros ir ierīkots artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , vēl turpinās ūdens atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbi.

Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.

Laimdota Melne
projekta vadītāja

 

log1log2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0