Turpinās uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves Rēzeknes novadā

Publicēts 14.03.2018

Kopš 2017. gada 18.septembra ir uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partneris un projektā laikā veiks novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi šiem ceļiem.

Pagājušā gada rudenī tika uzsākti autoceļu “Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni” (0,391 km) un “Ratinīki-Obricki” (0,436 km) pārbūves darbi Vērēmu pagastā. Savukārt 2018.gada februārī sākti autoceļa „Lūznava-Veczosna” (4,433 km) Lūznavas pagastā un autoceļa „Gailumi-Gorsvani-Turlaji” (2,633 km) Ilzeskalna pagastā pārbūves darbi. Toties šogad martā mēneša laikā tiek uzsākti autoceļa „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” (2,099 km) pārbūves darbi Stoļerovas pagastā. Kopumā 2018.gada laikā tiks veikta arī pārējo 7 (septiņu) autoceļu un ielu pārbūve: Jaunatnes ielas (0,994 km) pārbūve Uļjanovā Sakstagala pagastā; autoceļa “Rēzekne-Meļņova-Skudras” (1,530 km) pārbūve Vērēmu pagastā; autoceļa “Litavnieki – Jupatovka” (1,895 km) un Janapoles ciema Jaunās ielas (t.sk. pašvaldības autoceļa Nr.5603 posma) (1,211 km) pārbūve Griškānu pagastā; Maltas ciema Kalnu ielas (1,238 km) pārbūve; autoceļa “Tēviņi – Rital” (0,27 km) pārbūve Ozolaines pagastā; autoceļa „Vainova-Černoste” (0,53 km) pārbūve Feimaņu pagastā; autoceļa „Lipušku centrs- A.Strogonova” un Līgo ielas pārbūve (1,521 km) Mākoņkalna pagasta Lipuškos.

Pārbūvējamie ceļi Rēzeknes novadā tika izvēlēti pamatojoties uz novada uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā veicot privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, kā arī radot jaunas darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2014.- 2021.gadam.

Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas.

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielu pārbūve 3,1 km kopgarumā, Viļānu pilsētas Centrālās un Tevenānu ielas pārbūve 1.643 km kopgarumā; Rēzeknes novada pašvaldības ceļu pārbūve Vērēmu, Griškānu, Sakstagala, Stoļerovas, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Feimaņu, Ilzeskalna un Mākoņkalna pagastos 19,181 km kopgarumā; ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve un izbūve atsevišķajos ielu posmos Rēzeknes un Viļānu pilsētā; zemesgabalu rekultivācija 3,9 ha kopplatībā Rēzeknes pilsētā investīciju piedāvājumam.

Projekta ilgums 21 mēnesis.

Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 207 jaunas darba vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 10 714 170,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 37.84 ha; t.sk. Rēzeknes pilsētas plānotie iznākuma rādītāji ir 71 jauna darba vieta, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 4 327 583,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 21,41 ha; Viļānu novada plānotie iznākuma rādītāji ir 27 darba jaunas vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 1 617 046,33 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums 8,1 ha; Rēzeknes novada plānotie pašvaldības iznākuma rādītāji ir – 109 jaunas darba vietas, papildus piesaistītās nefinanšu investīcijas 4 769 540,67 EUR apmērā un degradēto teritoriju platības samazinājums par 8,33 ha.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 795 780,07 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 10 026 413,06 EUR, valsts budžeta dotācija 492 625,54 EUR un pašvaldību finansējums 1 276 741,47 EUR. Projekta finansējuma saņēmējs ir Rēzeknes pilsētas dome, projekta sadarbības partneri Rēzeknes novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, SIA “Rēzeknes ūdens”, SIA “Viļānu namsaimnieks”.

Rēzeknes novada pašvaldības projektā ietverto pašvaldības ceļu un ielu pārbūvju kopējais attiecināmo izmaksu budžets ir 4 802 097,73 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% jeb 4 081 783,07 EUR, pašvaldības finansējums 10,5% jeb 504 220,27 EUR un valsts budžeta dotācija 4,5% jeb 216 094,39 EUR.

Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:

Brigita Arbidāne, 64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Izstazu LOGO

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0