Turpinās Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbi

Publicēts 15.04.2014
Rēzeknes novada pašvaldība turpina īstenot projektu „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”. „Ar iepriekšējo būvuzņēmēju – pilnsabiedrību „IP Būve” – pašvaldībai nācās līgumu lauzt, jo būvuzņēmējs nepildīja savas līgumsaistības,” pastāstīja projekta vadītāja Anita Bringule, „tāpēc 2014.gada sākumā izsludinājām jaunu iepirkumu un jau februārī tika noslēgts līgums ar akciju sabiedrību „R.A.J.”.”

Būvdarbu veikšanas laikā AS „R.A.J.” būvnieki pabeigs vispārceltnieciskos darbus, tostarp, restaurācijas darbus, apkures ierīkošanu, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi. Šobrīd visi darbi noris atbilstoši iepriekš izstrādātajam kalendārajam grafikam, tāpēc paredzams, ka septembrī objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Jāatzīmē, ka būvuzņēmējs AS „R.A.J.” uzņēmies arī izlabot iepriekšējā būvuzņēmēja nekvalitatīvi veiktos darbus un pabeigt neizpildītos darbus. Kā norādīja Anita Bringule, sarunu ceļā pašvaldība ir vienojusies arī ar būvuzņēmējiem „Aiva V” un „Rimelss” par darbu pabeigšanu objektā: „SIA „Aiva V” iepriekš objektā veica elektromontāžas un vājstrāvu tīklu izbūves darbus kā apakšuzņēmējs, taču pašlaik ar pašu būvuzņēmēju ir noslēgts atsevišķs līgums par otrās kārtas nepabeigto elektromontāžas un vājstrāvu tīklu izbūves darbu pabeigšanu. Arī SIA „Rimelss” iepriekš objektā strādāja kā apakšuzņēmējs. Šobrīd arī ar šo uzņēmumu ir noslēgts atsevišķs līgums, kas paredz otrās kārtas ventilācijas ierīkošanas darbu pabeigšanu,” pastāstīja projekta vadītāja.

Par objekta autoruzraudzību ir atbildīgs „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, savukārt būvuzraudzību veic „Warss +”. Atlikušo darbu kopējā summa sastāda gandrīz 405 tūkstošus eiro. Projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lūznavas muižas ēka ir kultūrvēsturisks objekts, tādēļ visi darbi objektā tiek veikti, saskaņojot tos ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju, kā arī ņemot vērā inspektoru norādījumus un ieteikumus. Rēzeknes novada pašvaldība projekta realizācijā ieguldījusi daudz pūļu un līdzekļu, lai Lūznavas muiža atgūtu senatnīgo un krāšņo stilu, kas piešķirs šai vietai īpašu noskaņu, saglabājot projekta mērķi – paaugstināt Lūznavas muižas ēkas pievilcību Rēzeknes novada iedzīvotājiem, izveidojot Rēzeknes novada nozīmes saieta namu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0