Tiskādu vidusskolā īstenots jaunatnes iniciatīvu projekts „Inventārs futbola un volejbola sporta spēlēm”

Publicēts 04.11.2015

No 2015. gada 1. jūnija līdz 2015. gada 30. septembrim Tiskādu vidusskolā tika realizēts projekts „Inventārs futbola un volejbola sporta spēlēm”, kura mērķis bija nodrošināt nepieciešamo inventāru sporta spēļu – volejbola, pludmales volejbola un futbola organizēšanai, veicinot bērnu un jauniešu veselīgu dzīves veidu, interesi par sportu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc mācībām, treniņos un vasaras laika periodā. Projekta realizācijas laikā tika iegādāts sporta inventārs futbola un volejbola sporta spēlēm – tīkls futbola vārtiem, volejbola tīkls, futbola bumbas, volejbola bumbas.

Ar Silmalas pagasta pārvaldes atbalstu tika organizēts transports dalībnieku nogādāšanai uz sporta spēlēm futbolā un volejbolā, kuras notika 2015. gada 14. augustā volejbola un futbola laukumā pie Tiskādu vidusskolas. Sacensības organizēja sporta skolotājs Viktors Kovaļovs un Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvalde. Sporta spēles sagādāja prieku Silmalas pagasta bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri piedalījās šajās sacensībās. Uzvarētāji saņēma diplomus un medaļas.

Inventārs ir pieejams visiem skolēniem, Silmalas pagasta jauniešiem, kuriem ir vēlēšanās spēlēt futbolu un volejbolu.

Alla Miseviča
Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja vietniece 

IMAG0066 IMAG0063IMAG0062 DSCF4138 DSCF4241 DSCF4263

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0