Tiks uzlaboti pašvaldības grants ceļi Rēzeknes novadā

Publicēts 16.07.2018

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu kopš 2018. gada 3. aprīļa ir uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros līdz 2020. gada 21. maijam tiks veikta piecu Rēzeknes novada pašvaldības grants autoceļu pārbūve. Audriņu pagastā būvdarbi jau uzsākti šī gada maija mēneša otrajā pusē, kur autoceļu Nr.4209 “Mazā Puderova – Audriņi” un Nr.4210 “Krīvmaize – Mežāri” 1,2 km posma pārbūves darbus veic SIA “Vaivars”. Gaigalavas pagastā autoceļa Nr.5408 “Cīmota – Puisāni” 2,5 km pārbūves būvdarbus (skat. attēlā) šī gada jūnija mēnesī uzsāka būvfirma SIA “Vaivars”, kā AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs. Vērēmu pagasta autoceļa Nr.9602 “Sondori – Loborži “1,5 km posma pārbūves veicējs būs AS “Kauno tiltai”, kuri plāno uzsākt būvdarbus šovasar. Savukārt pārējo divu ceļu pārbūve tiks uzsākta rudens pusē. Septembrī Nagļu pagastā uzsāksies autoceļa Nr.7405 “Ļodāni – Aizpūre” 2,3 km posma pārbūve, ko veiks SIA “E Būvvadība”. Un visbeidzot oktobrī Lendžu pagastā tiks sākti autoceļa Nr.6612 “Ciskova – Cirmas stacija” 1,9 km pārbūves darbi.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 21.06.2018. lēmumu Nr.01.3-11/18/133-e, projekta attiecināmās izmaksas ir 1 102 615,74 EUR, no kurām piešķirtais publiskais ELFLA finansējums ir 90% jeb 992 354,17 EUR.

Lūdzam novada iedzīvotājus izturēties ar saprati pret neizbēgamajiem satiksmes ierobežojumiem ceļu pārbūves darbu laikā !

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne
64607185
brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

logo-tautas terpi

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0