Tautas muzikantu festivāls “O, bļaka!” Nautrēnos

Publicēts 19.08.2014

16. augustā jau otro reizi izskanēja tautas muzikantu festivāls ” O, bļaka”, veltīts dzejnieka un kultūras darbinieka Antona Kūkoja piemiņai. Pasākumā piedalījās gan Nautrēnu pagasta tautas muzikanti – Pēteris Bilinskis un Jānis Bilinskis, gan tuvāki un tālāki ciemiņi.. No Ilzeskalna bija atbraukusi Anna Višķere, no Salnavas- Stefānija Ločmele un Tamāra Bukovska un Salnavas danču muzikanti, no Strūžāniem – Jūlijs Krūmiņš. Ar savu izpildījumu priecēja arī Irēna Znotiņa un Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska no Rēzeknes un Oļegs Kondratjevs no Briežuciema.

Nautrēnu sporta hallē KN atkal skanēja senas un jaunas melodijas gan vecmeistaru, gan jaunāku muzikantu izpildījumā, lielākais vairums muzikantu,spēlēt iemācījušies pašmācības ceļā, nevis skolās. Pasākums pagāja sirsnīgā gaisotnē, skatītāju aplausiem skanot. Katra muzikanta uzstāšanās tika ieskandināta ar “gongu bļakā” ( iesitot pa bļaku). Uz tikšanos nākošgad!

Nellija Viļuma

Autores foto

IMG_4236IMG_4241IMG_4244IMG_4250IMG_4256IMG_4262

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0