Talkoja arī Rēzeknes novadā

Publicēts 24.04.2017
Talka Ilzeskalna pagastā

Kaut arī laika apstākļi nemaz nelutināja, ap 1300 Rēzeknes novada pagastu iedzīvotāji sestdien aktīvi piedalījās Lielajā Talkā.

Spītējot vēja brāzmām, lietum un sniegam, Vērēmu pagastā talkoja 227 cilvēki. Ar savāktajiem atkritumiem tika piepildīti 210 maisi, savukārt daudzas vietas pagastā kļuva sakoptas un tīras.

Verēmu pamatskolas skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki strādāja pie Loboržu brāļu kapu sakopšanas, saveda kārtībā Verēmu pamatskolas teritoriju un tās apkārtni. Pie Tūmužu ciema teritorijas sakārtošanas strādāja Tūmužu iedzīvotāji, pie Adamovas ezera pludmales teritorijas sakārtošanas — Adamovas speciālās internātpamatskolas skolēni, darbinieki, Adamovas ciema iedzīvotāji. Iugulovas ezera piekrastes zonā un Iugulovas ciema teritorijā čakli strādāja L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas skolēni, pedagogi, Iugulovas ciema iedzīvotāji. Uzkopšanas darbi notika arī Šķeņevas kapsētas teritorijā. Vērēmu pagasta pārvaldes, Vērēmu tautas nama, komunālās saimniecības speciālisti un darbinieki talkoja pašvaldības autoceļam “Sondori-Loborži” piegulošajās teritorijās un Adamovas dabas parkā.

Ilzeskalna pagasta rīkotajā talkā tika savākti atkritumi gan ceļmalās, gan publiskajā peldvietā, gan pagasta centrā. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, tika savākti 78 maisi atkritumu. Uzlabojoties laika apstākļiem, darbu turpināsim arī nākošnedēļ, — pastāstīja talkas koordinatore Ilzeskalna pagastā Ināra Strode.

Ratnieku un Čornajas ciemos kopā talkoja 111 talkotāji, salasīti 230 maisi atkritumu. “Tika sakoptas ceļmalas ceļa posmā “Rečeņi – Ļipuški” 8 km garumā, salasīti atkritumi, izcirsti aizaugušie krūmi ciemu teritorijās. Centāmies sakopt Ļipuškos ierīkoto nelegālo atkritumu izgāztuvi, bet, diemžēl, visu nesanāca novākt, jo pietrūka maisu. Šīs nedēļas laikā tiks iegādāti vēl 200 maisi un teritorija tiks sakopta. Sokorņos arī tika savākti 4. att. redzamie atkritumi. Savu pagastu padarīsim vēl tīrāku, vēl skaistāku, vēl zaļāku. Par padarīto lielo darbu bija prieks īpaši pašiem talciniekiem. Paldies visiem kas nāca,kas piedalījās, kas strādāja,” — teica Čornajas pagasta talkas koordinatore Vija Jeršova.

Foto – Anatolijs Krasnonosovs

Apkopoja Anna Rancāne

Talka Ilzeskalna pagastāTalka Ilzeskalna pagastā Talka Ilzeskalna pagastā Talka Ilzeskalna pagastā Talka Ilzeskalna pagastātalka1 Lielā talka Vērēmu pagastā Lielā talka Vērēmu pagastā Lielā talka Vērēmu pagastāTalka Čornajas pagastā. Foto - Anatolijs Krasnonosovs Talka Čornajas pagastā. Foto - Anatolijs Krasnonosovs. Šie atkritumi savākti Sokorņos. Talka Čornajas pagastā. Foto - Anatolijs Krasnonosovs Talka Čornajas pagastā. Foto - Anatolijs Krasnonosovs Talka Čornajas pagastā. Foto - Anatolijs Krasnonosovs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0