Strūžānu – Dricānu sieviešu korim „Taunadze” top jauni koncerttērpi

Publicēts 02.01.2020

Pilnā sparā rit Rēzeknes  novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” iesniegtā projekta Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000001 „Koncerttērpu iegāde Strūžānu un Dricānu pagasta kultūras nama sieviešu korim „Taunadze”” realizācija.

Projekts tika iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma  „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās  attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4670 EUR ( četri tūkstoši seši simti septiņdesmit eiro). Projekta īstenošanas gadījumā atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu 4203 EUR ( četri tūkstoši divi simti trīs eiro) apmērā.

Koncerttērpus darina uzņēmēja Ilze Vasiļjeva  (uzņēmums Little Bee).  Tērpu kopskaits – 31 (trīsdesmit viens), no kuriem trīsdesmit kora kleitas būs kolektīva daiļā dzimuma pārstāvēm un viens atsevišķs tērps diriģentam.

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja

logo

Ilzes Vasiļjevas foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0