Stoļerovas pagasta folkloras kopai “Uobuleiši” būs jauni tautas tērpi

Publicēts 16.01.2018

Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, biedrībā “Tauriņi” (valdes locekle Dzintra Gribuste) tiek īstenots projekts “Spēks, kustība, radošums tautasdziesmā”, kas apstiprināts un atbalstīts ar Nr.17- 01-AL15-A019.2202-000029 vietējā rīcības grupā biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis – sekmēt skolēnu līdzdarbošanos ārpusskolas aktivitātēs un aktualizēt folkloras tradīcijas, iegādājoties tautas tērpus folkloras kopas “Uobuleiši” vajadzībām.

Tautas tērpu nozīme svarīga, lai veicinātu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanu, sagaidot un virzoties uz Latvijas valsts simtgadi. Tautas tērpi veicinās pasākumu daudzveidību, vizuālo noformējumu, sava pagasta tēla stiprināšanu un ieguldījumu kultūras dzīvē, kā arī indivīda attīstību.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4944,87 EUR /90%/, no kuriem 4450,38 EUR publiskais finansējums, savukārt 494,49 EUR /10%/ Stoļerovas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Projekta ietvaros tiks iegādāti folkloras kopai “Uobuleiši” tautas tērpu komplekti: vilnas /kokvilnas zeķes, austie svārki, bikses, vestes, linu krekli, saktiņas, jostas, lentītes, lakatiņi, plecu lakati, linu blūze, linu galvas lakats, pārpieris, sakta; apavi: ādas kurpes un pastalas.

Folkloras kopa “Uobuleiši” bagātinās Stoļerovas pagasta izglītības un kultūras dzīvi, pieskandinās saietu namu un vairos prieku visa pagasta ļaužu svētku tikšanās reizēs.

 

Dzintra Gribuste, Stoļerovas Saietu nama vadītāja

Foto: autores arhīva

logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0