Stoļerovā realizēts projekts “Deju kolektīva “Rēzna” tautas tērpu un apavu iegāde”

Publicēts 19.06.2020

logo rinda_jugendstila terpi

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Stoļerovas pagasta pārvalde”, ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno projektu “Deju kolektīva “Rēzna” tautas tērpu un apavu iegāde”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Projekta mērķis – nodrošināt bērnu tautas deju kolektīvu “Rēzna ” ar jauniem tautas tērpiem un apaviem. Paaudžu maiņas nodrošināšanai deju kolektīvā ir nepieciešams radīt apstākļus, lai deju kolektīvs būtu pilnvērtīgs ar savu identitāti un piederības apziņu kolektīvam, kuru apliecina tautas tērps.

Projekts paredz iegādāties:

• Tautas tērpus;

• Apavus;

Realizējot projektu, Stoļerovas pagasta deju kolektīvs “Rāzna” dejotāji tiek nodrošināti ar jauniem tautu tērpiem un apaviem, kas spēj nodrošināt deju kolektīva gandarījumu , piederības sajūtu. Kolektīvs, kas spēs uzlabot un bagātināt kultūras dzīves norisi Stoļerovas pagasta iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 4998,00 EUR t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4498.20 EUR , pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 500,00 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiek nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Stoļerovas pagasta pārvalde ” budžeta līdzekļiem.

Silvija Pranča, deju kolektīva “Rāzna” vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

stol_apavi3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0