Stoļerovā atklāts Saietu nams

Publicēts 19.11.2014

Tieši valsts svētkos, 18. novembrī, Stoļerovas pagasta iedzīvotāji saņēma skaistu dāvanu – jauno saietu namu, uz kura atklāšanu bija sanākuši liels pulks vietējo iedzīvotāju, kā arī ciemiņi. Pašu stoļeroviešu acīs mirdzēja neviltots prieks par to, ka viņiem beidzot ir sava zāle un skatuve, kur dziedāt, dejot, vieta, kur atnākt atpūsties, jo nav iedomājama mūsdienu dzīve bez kultūras norisēm. Pirms svinīgās lentītes griešanas Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs novēlēja stoļeroviešiem piepildīt šo saietu namu ar saturu, lai tas allaž būtu pilns ar ļaudīm, kuri vēlas darboties un pilnveidot sevi, kuriem acīs ir radoša dzirksts.

Svinīgais svētku koncerts bija veidots gan no pašmāju pašdarbnieku priekšnesumiem, gan sadarbībā ar kaimiņiem no tuvākajām pašvaldībām – Čornajas un Bērzgales. Prieks bija vērot Rēznas pamatskolas mazos dejotājus, latgaliešu pulciņa dalībniekus, dziedātājus! Rēznas pamatskola un saietu nams tagad atrodas zem viena jumta, un līdz ar to arī skolas pašdarbniekiem nu būs laba sarīkojumu zāle. Šobrīd pašdarbības kolektīvu skaits pagastā nav liels, tomēr jaunā saietu nama vadītāja Dzintra Gribuste ir pārpilna enerģijas un entuziasma aicināt kopā gan dziedātājus, gan dejotājus, veidojot jaunus kolektīvus.

Saieta nams izveidots, piebūvējot klāt jaunu ēkas daļu esošajai Rēznas  pamatskolas sporta zālei. Projekts īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Stoļerovas pagasta pārvaldes finansējumu.

 

Anna Rancāne

Autores foto

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0