Staro Malta

Publicēts 24.11.2014
Foto: Inguna Grumolde

Ir 2014. gada 18. novembris – Latvijas 96. dzimšanas diena. Staro ne vien Valsts galvaspilsēta Rīga, bet arī Latgale un tās viducī – Malta. Ciemata un apkārtnes lauku ļaudis kā magnēts pievelk Gaismas pils – Kultūras nams.

Lūk, pa Gaismas taku simtiem baltsarkanu svecīšu aleja līdz namdurvīm, kur kultūras nams mirdzošām logu acīm sagaida simtiem lielu un mazu savas Latvijas godinātāju. Šķiet, gaisma staro no cilvēku smaidiem sejās, tās izstaro labestību, siltumu. Tas nezūd. Tas paliks, ja vien paši spēsim to saglabāt, nenodzist, mirdzēt un gaismu citiem dot. – Tiem, kuri šovakar sava kūtruma dēļ palika mājās īgņodamies par visu… žēl šādu sīkļautiņu. Viņi neredzēja un neizjuta Svētkus, to, kā orķestris „Vikords” ar trīs akordiem pieceļ kājās tautu, kā uz skaņu spārniem koris „Madariņa” paceļ debesīs „Dievs svētī Latviju – mūs dārgo Tēviju…”, kā to uzver un piebalso simti tautas…no sirds uz sirdi…

Mums – baltgalvīšiem aizlūzt balss, jo domas aizsauc nesenā pagātnes tumsā – vēstures griežos vien kluss sapnis; tad Latvijas Tautas frontes modinātājzvans Atmoda; 1989. gada LTF II kongress Rīgā 7. un 8. oktobrī ( man bija gods būt delegātei ); 11 – novembris – Lāčplēša diena – sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšana Maltā, saviļņojošie mirkļi Dievnamā, karogotais gājiens cauri Maltai līdz šim pašam kultūras namam, kur svinīgi tika pacelts Latvijas karogs.Tas viss, paldies Dievam, pagātnē. Pagājuši 25 gadi. Kā diena pret nakti. Ko nozīmē Latgales latvietim saglabāt patriotismu to nemūžam nesapratīs „aizvējiņā” dzīvojošais kurzemnieks, vidzemnieks. Cilvēki ar garaspēku bez karaspēka. Tāpēc lūdzam – Izglītības sistēmā / vēsturē un literatūrā/ iekļaut Latgales garīgo mantojumu.

Lūk, uz skatuves savu „dziedāt māku un dancot māku rāda visu paaudžu, visu Maltas kolektīvu labākie: bērnudārzs „Dzīpariņš”, vidusskola, mūzikas skola, kultūras nams, kapela „Malta” parušina, lai spožāk degtu tēvu gara gaismiņa. Maltas pagasta pārvalde neskopojās ar pateicības apliecinājumiem labākajiem darba darītājiem.

Beigās – skaista atvadīšanās pa Gaismas taku ar dziesmām līdz nākamajam gadam, līdz Latvijas 100- gadei ! – Ar bērniem, ar mazbērniem un padarīto darbu cilvēks paliek CILVĒKS šaisaulē un mūžībā.

Anna Babre
Maltas Goda pilsone

Foto: Ingūna Grumolde

 

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0