Sportosim un atpūtīsimies blakus Latgales jūrai, Čornajas pludmalē!

Publicēts 08.10.2015

Līdz ar vasaras beigām noslēgušies divi projekti Dukstigala līcī, Čornajas pludmales teritorijā. Rāznas nacionālā parka biedrība realizēja projektu “Atpūtas aktivitāšu izbaudīšana un brīvā laika pavadīšana “Dyužgola leicī”” (kopējās izmaksas 16505.15 eiro, publiskais ES finansējums 14854.63 eiro).

Šī projekta ietvaros esošās pludmales zonā tika uzstādīti. pieci āra trenažieri, seši koka soliņi, pieci koka galdi ar soliem, trīs koka lapenes ar galdiem un soliem, pārģērbtuve un divas tualetes, kā arī no koka darinātas atkritumu tvertnes.

Savukārt Čornajas pagasta pārvalde realizēja projektu “Sportosim un atpūtīsimies “Dyužgola leicī” Čornajas pagastā”. Kopējās izmaksas 41731.13 eiro, ES finansējums 33915.77 eiro. Šī projekta ietvaros tika veikta ceļa ierīkošana līdz pludmalei ar automašīnu stāvvietu un izbūvēts futbola laukums.

Tie, kuri šogad vēl nepaspēja apskatīt izmaiņas Čornajas pagasta teritorijā, Rāznas ezera krastā, tādu iespēju varēs izmantot nākošgad, Čornajas pludmales atklāšanā. Patīkami apzināties to, ka Čornajā notiek pakāpeniska atdzimšana dažādās jomās (gan infrastruktūrā, gan kultūrā u.c.) piesaistot dažādu ES fondu līdzekļus. Un tagad droši var teikt, ka mūsu pagastā ir plašas iespējas brīvā laika pavadīšanai visu vecumu iedzīvotājiem.

Arī nākošgad ir iecerēts ieguldīt darbu pludmales teritorijā, veicinot tās sakopšanu un kopējās ainavas uzlabošanu. Uz tikšanos jaunizveidotajā Čornajas pludmalē!

Jānis Aleksāns
Autora foto

IMG_4330 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4335 IMG_4337 IMG_4338 IMG_4339 IMG_4340 IMG_4341 IMG_4533 IMG_4545 IMG_4546 IMG_4547

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0