Šogad Latgales Meža dienas notiks Ozolainē

Publicēts 02.10.2020

Piektdien, 9. oktobrī vides entuziasti no visas Latvijas pulcēsies Liepu pamatskolā uz Meža dienām, aicinot tajās piedalīties Latgales pašvaldību speciālistus.

Pasākuma ietvaros notiks seminārs ,,Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!’’, kurā par muižu dārziem un mūsdienu tendencēm stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, par mežu apsaimniekošanu – AS ,,Latvijas valsts meži’’ Ziemeļlatgales meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts. Savukārt vides dizainere, dārzniece Daina Zvejsalniece no Nautrēnu pagasta dalīsies savā informācijā par darbiem mežos un parkos Rēzeknes novadā. Dainas Zvejsalnieces vadībā tiks iepazīts Laizānu parks, kas ir vērtīgs izziņas avots, lai gūtu plašāku priekšstatu par Latvijas daudzveidīgo dabu. Līdztekus Meža dienu dalībnieki Laizānu parkā iestādīs tādus jaunus stādus kā vilnaino irbeni, pulkstenīšu forsītiju, paraksto vītolu, gludo kārklu un citus kociņus un krūmājus. Jāteic, ka Liepu pamatskolas skolēni jau pirms 9. oktobra aktīvi darbojas izglītojošā pasākumā ,,Vai priedīte, vai eglīte!”, gūstot jaunu informāciju par mežu kopšanu, koku nozīmi ainavā, kopā ar AS ,,Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežniecības speciālistiem dodoties ekspedīcijā uz novada mežiem un tajos atrodot pozitīvos piemērus un vietas, kur nepieciešami atjaunošanas vai sakopšanas darbi, līdztekus pamanot koku un krūmu augu sugu bioloģisko daudzveidību.

Jāpiebilst, ka Latvijā kopumā šādi semināri un praktiskās darbošanās notiek piecās pašvaldībās. Ozolainē tas būs trešais seminārs. Meža dienas tiek īstenota Meža Attīstības fonda projekta ietvaros.

Inga Čekša-Ratniece,
Ozolaines pagasta pārvaldes projektu vadītāja

Programma

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0